2/5 - (2 امتیاز)

ثبت های حسابداری صندوق

از آنجا که حساب صندوق جزء دارایی ها است، افزایش آن بدهکار و کاهش آن بستانکار می شود چون هانطور که میدانیم افزایش در سمت راست معادلۀ اساسی حسابداری (دارای یها) بدهکار و کاهش آن بستانکار میشود. افزایش در سمت چپ معادلۀ اساسی حسابداری (بدهی ها و سرمایه) بستانکار و کاهش آن بدهکار میشود.

نرم افزار حسابداری 

برای تشریح این موضوع به مثال زیر توجه نمایید.

مثال : مؤسسۀ ندا در تاریخ ۰۲/۰۱/۸۸ مبلغ ۴۸۰,۰۰۰ ریال به صورت قرض از مؤسسۀ توانا دریافت کرد. ثبت این رویداد در دفتر روزنامه مؤسسۀ ندا و مؤسسۀ توانا به صورت زیر است:

نرم افزار حسابداری 

همان طور که ملاحظه  میشود، با توجه به این که مؤسسۀ ندا وجه نقد دریافت کرده است، حساب صندوق در مؤسسۀ ندا افزایش یافته، لذا بدهکار شده است. همچنین با توجه به این که مؤسسۀ توانا وجه نقد پرداخت کرده، حساب صندوق در مؤسسۀ توانا کاهش یافته، لذا بستانکار شده است.

بکارگیری نرم افزار حسابداری به عنوان تضمینی است برای این که سطوح در آمد ، هزینه و سرمایه آنها ( و همینطور ثبت های حسابداری صندوق)  به طور موثر و درست نظارت و ثبت شده باشد . در این راستا نرم افزارهایی حسابداری و مالی یک ابزار جدید در حسابداری بشمار می آیند.

برچسب ها
به دنبال نرم افزار حسابداری و مالی هستید؟

نرم افزار یکپارچه سانیران با قابلیت های بی نظیر بهترین انتخاب را به شما می دهد.

بحث درباره این مقاله را شما آغاز کنید!

دانلود رایگان

نرم افزار حسابداری

به این مطلب امتیاز دهید
2/5 - (2 امتیاز)
این مطلب را به اشتراک بگذارید
فهرست