4.5/5 - (4 امتیاز)

ثبت هزینۀ استهلاک

ثبت هزینۀ استهلاک دارایی های استهلاک پذیر

همانطور که پیشتر گفته شد دارایی هایی که عمر مفید آنها بیشتر از یک سال باشد، در دفاتر به عنوان دارایی بلند مدت یا دارایی ثابت ثبت می شوند.

برای تشریح بهتر این موضوع به مثال دو  در ادامه توجه شود:

مثال دو : شرکت کوهستان در ۱/۳/۸۷ مقداری اثاثۀ اداری به مبلغ ۲،۸۶۰،۰۰۰ ریال به صورت نقد خریداری کرد. عمر مفید اثاثه اداری مذکور هشت سال و ارزش اسقاط آن ۱۰۰,۰۰۰ ریال است.

نرم افزار حسابداری

مطلوب است:

الف) ثبت مربوط به خرید اثاثۀ اداری.

ب) ثبت هزینۀ استهلاک اثاثۀ اداری مذکور در پایان سال ۱۳۸۷٫

ج) ثبت هزینۀ استهلاک اثاثۀ اداری مذکور در پایان سال ۱۳۸۸٫

د) ثبت هزینۀ استهلاک اثاثۀ اداری مذکور در پایان سال ۱۳۸۹٫

پاسخ الف)

ثبت مربوط به خرید اثاثۀ اداری به صورت زیر است:

نرم افزار حسابداری

پاسخ ب)

هزینۀ استهلاک اثاثۀ اداری مذکور به صورت زیر محاسبه می شود:

با توجه به این که اثاثۀ اداری مذکور در اول خرداد ماه خریداری شده است، هزینۀ استهلاک آن برای سال اول(سال ۱۳۸۷) فقط برای ده ماه محاسبه و ثبت می شود ولی در سنوات بعد استهلاک آن به طور کامل محاسبه و ثبت می گردد.

نرم افزار حسابداری

بنابراین، هزینه استهلاک اثاثۀ اداری در سال ۱۳۸۷ برای ده ماه برابر است با:

همچنین هزینه استهلاک اثاثۀ اداری در سال ۱۳۸۷ به صورت زیر ثبت می شود:

نرم افزار حسابداری

پاسخ ج)

هزینه استهلاک اثاثۀ اداری مذکور در سال ۱۳۸۸ در صورت زیر محاسبه می شود:

پاسخ د)

هزینه استهلاک اثاثه اداری مذکور در سال ۱۳۸۹ به صورت زیر محاسبه می شود:

نرم افزار حسابداری

برای ثبت هزینۀ استهلاک باید حساب هزینه استهلاک را بدهکار و حساب استهلاک انباشته را بستانکار نماییم.

برچسب ها
به دنبال نرم افزار حسابداری و مالی هستید؟

نرم افزار یکپارچه سانیران با قابلیت های بی نظیر بهترین انتخاب را به شما می دهد.

بحث درباره این مقاله را شما آغاز کنید!

دانلود رایگان

نرم افزار حسابداری

به این مطلب امتیاز دهید
4.5/5 - (4 امتیاز)
این مطلب را به اشتراک بگذارید
فهرست