نمائی از سیستم گزارش ساز سانیراننمائی از سیستم گزارش ساز سانیران

امکانات سیستم خزانه داری سانیران

 • ساخت گزارش مشترک برای گروه کاربران
 • طبقه‌بندی گزارش به صورت درختی به منظور سهولت کاربران
 • امکانات تنظیم و ساخت گزارش شامل :
 • به کارگیری دستورات استاندارد SQL برای ساخت گزارش‌های متنوع در ساختار گزارش
 • استفاده از انواع پیوندهای پیشرفته (Semi Join) از جمله Except و Union ،Intersect
 • ساخت و استفاده از Sub Query در هر بخش گزارش
 • استفاده از انواع پیوند (Join) در کلیه سطوح
 • استفاده از Stored Procedure و Function ،Viewها به صورت تو در تو و نامحدود در ساخت گزارش
 • ایــجاد جــدول مرجــع توسط گزارشـات به صورت پویا (View) و ایــستا (Table) جهت استفاده در ساخت گزارش‌های دیگر و یا ارتباط چندین گزارش به یکدیگر
 • قابلیت اعمال تغییرات دلخواه در مشخصات ظاهری گزارش از قبیل: اندازه، نوع و رنگ قلم، رنگ و اندازه ستون‌ها، فاصله خطوط نمایش،
 • اعمال عملگرهای متنوع و تفکیکی برای دریافت مقادیر متفاوت، تغییر استاندارد فیلدها و برخی دیگر از قابلیت‌ها
 • تعریف فرمول محاسباتی متنوع به صورت هوشمند و دستی
 • طراحی فرم در سطوح مختلف با سرفصل‌های متفاوت به صورت هوشمند یا دستی
 • دسترسی به تنظیمات چاپگر و تخصیص چاپگر به گزارش و تنظیم اندازه صفحه چاپ با استانداردهای چاپگر
 • درج تصاویر بر روی فرم‌های چاپ
 • امکان تعریف و به کارگیری انواع متغیرهای سیستمی برای کاربردهای خاص (به صورتی که مقدار این متغیرها در هنگام ورود به سیستم خوانده می‌شوند و در گزارش‌ها قابل استفاده هستند؛ به طور مثال سال مالی مشخص و کد شعبه فعال)
 • امکان نقل و انتقال ساختار گزارش و فرم‌های چاپی آن با توجه به ساختار گزارش

 

 


درخواست دمو

فهرست