Rate this post

نرم افزار جامع حسابداری سانیران

آموزش سیستم فروش سانیران : معرفی حسابداری فروش

حسابداری فروش

معرفی طبقات حساب فروش در این بخش با توجه به طبقه بندی های مختلف معین های فروش ، برگشت از فروش،بهای تمام شده محصول فروش رفته طبقه بندی های مختلفی برای محصولات مثل طبقه محصولات درجه یک ، محصولات درجه دو قابل تعریف هستند این معین های در هر طبقه مبنای صدور سند حسابداری محصولات آن طبقه هستند .

حسابداری فروش

حسابداری فروش

درمنوی افقی سیستم برروی گزینه حسابداری فروش کلیک کنید تا فرم زیر در دسترس شما قرارگیرد در این فرم گزینه معرفی حساب فروش کلیک کنید در صورتی که درهنگام استقرار سیستم امکان تعیین طبقه حساب برمبنای نحوه فروش تعیین نشده باشد فرم معرفی طبقات حساب فروش به شکل زیر در دسترس شما قرارمی گیرد در اینصورت فقط می توان یک حساب معین فروش ، برگشت از فروش،بهای تمام شده کالای فروش رفته را به یک طبقه حساب فروش و در نتیجه به یک کالا اختصاص دهید برای معرفی طبقه حساب جدید برروی کلید + کلیک کنید عنوان طبقه حساب را وارد کنید معین های فروش ، برگشت از فروش،بهای تمام شده محصول فروش رفته را از لیست معین ها انتخاب و ثبت نمایید در صورتیکه در هنگام استقرار سیستم امکان تعیین طبقه حساب برمبنای نحوه فروش تعیین شده باشد فرم معرفی طبقات حساب فروش به شکل زیر در دسترس شما قرارمی گیرد در اینصورت میتوانید برحسب نحوه های فروش مختلف حسابهای معین فروش ، برگشت از فروش،بهای تمام شده کالای فروش رفته مختلفی را به طبقه حساب فروش در نتیجه به یک کالا اختصاص دهید تخصیص طبقه کالا در این قسمت محصولات هر طبقه حساب فروش باید به آن تخصیص داده شود بیان این نکته در اینجا ضروریست هر کالا می تواند در یک طبقه قرار گیرد اگر کالای به طبقه حساب فروش تخصیص پیدا نکرده باشد امکان صدور سند حسابداری برای فاکتورهای فروش، فاکتور برگشت از فروش وجود ندارد .

برچسب ها
به دنبال نرم افزار حسابداری و مالی هستید؟

نرم افزار یکپارچه سانیران با قابلیت های بی نظیر بهترین انتخاب را به شما می دهد.

بحث درباره این مقاله را شما آغاز کنید!

دانلود رایگان

نرم افزار حسابداری

به این مطلب امتیاز دهید
Rate this post
این مطلب را به اشتراک بگذارید
فهرست