Rate this post

حسابداری پیمانکاری در نرم افزار حسابداری سانیران

 پیمان بلند مدت

  • دلیل انعقاد
  • مدت پیمان
  • اهداف پیمان
  • دامنه و کاربرد پیمان

دلایل انعقاد پیمان بلند مدت چیست؟

پیمان بلند مدت به دلایل زیر منعقد میشود:

طراحی ، تولید یا ساخت یک دارایی  قابل ملاحظه،  ارائه خدمات

یا ترکیبی از دارایی و خدمات که باهم پروژه ای را تشکیل میدهند.

مدت زمانی پیمان بلند مدت.

مدت زمانی که برای یک پیمان در نظر گرفته میشود معمولا بستگی به میزان فعالیت پیمان در دوره‌های مالی دارد. پیمانی که طبق این استاندارد، پیمان بلند مدت تلقی میگردد، معمولا در مدت بیش از یک سال میباشد، ولیکن مدت بیشتر از یک سال، مشخصه‌ی یک پیمان بلند مدت نیست. بعضی از این پیمان های بلند مدت، کمتر از یک سال به اتمام میرسد که از نظز فعالیت دوره، دارای اهمیتی ویژه نسبت به عدم انعکاس درآمد و هزینه عملیاتی و سود مربوط به آن منجر به مخدوش شدن درآمد و هزینه عملیاتی و نتایج دوره و عدم ارائه تصویری مطلوب توسط صورت‌های مالی گردد، لزوما به عنوان پیمان بلند مدت تلقی میشود، با این شرط که، رویه متخذه در واحد تجاری از سالی به سال دیگر به طور یکنواخت اعمال گردد.

 اهداف پیمان بلند مدت

هدف این استاندارد تجویز نحوه حسابداری درآمد ها و هزینه های مرتبط با پیمان‌های بلند مدت در صورت های مالی پیمانکار میباشد. به دلیل ماهیت فعالیت موضوع پیمان‌های بلند مدت، تاریخ شروع پیمان و تاریخ تکمیل آن معمولا در دوره های مالی متفاوتی قرار میگیرد. بنابراین، مسئله اصلی در حسابدرای پیمان‌های بلند مدت، تخصیص درآمدعا و هزینه های پیمان بهه دوره هایی است که در آن دوره‌ها عملیات موضوع‎ پیمان اجرا می‌شود.در این استاندارد، معیا‌رهای  شناخت مندرج در مفاهیم نظری گزارشگری مالی را جهت تعیین زمان شناخت درآمد و هزینه های پیمان به عنوان صورت سود و  زیان بکار گیری می‌شود. این استاندارد همچنین، رهنمودهایی را برای اعمال این معیار ها ارائه کرده است.

‎کاربرد های پیمان بلند مدت

این استاندارد برای حسابداری پیمان‌های بلند مدت در صورت‌های مالی پیمانکار بکارگیری میشود.

سیستم پیمانکاری سانیران

در سیستم مالی نرم افزار جامع حسابداری سانیران، حسابداری پیمانکاری طراحی شده که، با توجه به دامنه‌ کاربرد استفاده کنندگان از سیستم های جامع حسابداری، نیاز های کاربران را نسبت به انجام عملیات حسابداری پیمانکاری و محاسبات طی این دوره را بر اساس این استاندارد، پوشش می‌دهد. سیستم پیمانکاری سانیران، در حوزۀ عملیاتی و اطلاعات پایه، به نحوی طراحی گردیده که اطلاعات پایه، اطلاعات اولیه و حسابداری را با جزئیات تعریف و عملیاتی میکند تا تمامی صورت های مالی مربوط به یک پیمان بلندمدت، به صورت دقیق و جزئی، در سیستم مالی ثبت و مقبول گزارش واقع گردد.

برچسب ها
به دنبال نرم افزار حسابداری و مالی هستید؟

نرم افزار یکپارچه سانیران با قابلیت های بی نظیر بهترین انتخاب را به شما می دهد.

بحث درباره این مقاله را شما آغاز کنید!

دانلود رایگان

نرم افزار حسابداری

به این مطلب امتیاز دهید
Rate this post
این مطلب را به اشتراک بگذارید
فهرست