Rate this post

حساب تفصیلی شناور چیست؟ | نرم افزار حسابداری سانیران

در مبحث کدینگ حسابداری یکی از سطوح پایانی حسابداری، حساب های تفصیلی است. این سطح حساب،  زیر مجموعۀ حسابهای معین است. در تعریف حسابهای تفصیلی در بسیاری از موارد ناگزیر به استفاده از یک حساب تفصیلی در چند حساب معین مختلف هستیم، بطور مثال یک حساب بانکی با معینهای بانکها، اسناد در جریان وصول و  اسناد پرداختنی در ارتباط است. یک شخص اگر هم سهامدار باشد هم کارمند مجموعه، می‌تواند گردش مالی در معین جاری شرکا، جاری کارکنان، وام کارکنان و … معینهای دیگر داشته باشد.

بر اساس نوع ساختار حسابها، حساب تفصیلی می‌تواند بصورت درختی و یا شناور  تعریف شود:

حساب تفصیلی درختی

در این روش، باید زیر هر حساب معین حسابهای تفصیلی مربوط به همان حساب معین مشخص و تعریف شود.

محاسن:

سادگی تعریف کدینگ حسابها و سادگی صدور سند حسابداری.

معایب:

سختی گزارش گیری تجمیعی و مقایسه ای از یک تفصیل. بطور مثال، شما اگر نیاز داشته باشید مستقل از یک معین، مانده حساب یکی از شرکا را بدانید، باید ماندۀ هریک از حسابهای شخص را گرفته و سرجمع آنها را محاسبه کنید. و اگر بخواهید این گزارش را برای مراکز هزینه یا پروژه ها بگیرید و مقایسه ای بین هزینه و در آمدهای یک پروژه یا مقایسه دو یا چند پروژه با هم را انجام دهید، تهیه چنین گزرشهایی بسیار زمانبر و سنگین خواهد بود.

حساب تفصیلی شناور

در این روش، هر حساب تفصیلی یک بار بطور مستقل تعریف می‌شود. هنگام ثبت سند حسابداری، سطح معین و تفصیلی به تفکیک درج می شوند. و برای هر تفصیل در کل سیستم، یک کد واحد خواهیم داشت. به همین دلیل به این روش تفصیلی واحد گفته می‌شود و چون این تفصیلی می‌تواند با چند حساب معین در ارتباط باشد به آن تفصیلی شناور نیز گفته می‌شود.

معایب:

پیچیدگی تعریف حسابها است که در مقابل خدماتی که ارائه می‌دهد، قابل اغماض است.

محاسن:

امکان گزارش گیری بسیار قوی و پویا.  بطوری که می‌توان گردش و تراز هر حساب تفصیلی را در یک معین مشخص یا در تمامی معین ها، به صورت سرجمع یا به تفکیک براحتی گزارشگیری نمود.

بنابراین، استفاده از روش تفصیلی شناور، راه حل مناسبی برای رفع مشکلات گزارش گیری و … است.

در نرم افزار حسابداری سانیران، نیز؛ تفصیل‌ها بصورت شناور و هفت سطحی می‌باشد.

برچسب ها
به دنبال نرم افزار حسابداری و مالی هستید؟

نرم افزار یکپارچه سانیران با قابلیت های بی نظیر بهترین انتخاب را به شما می دهد.

بحث درباره این مقاله را شما آغاز کنید!

دانلود رایگان

نرم افزار حسابداری

به این مطلب امتیاز دهید
Rate this post
این مطلب را به اشتراک بگذارید
فهرست