2/5 - (12 امتیاز)

حساب مرخصی و ذخیره مرخصی

نرم افزار حقوق و دستمزد

نرم افزار حسابداری

حساب مرخصی و ذخیره مرخصی

در ابتدای هر دورۀ مالی برای سرشکن شدن هزینه دستمزد ایام مرخصی کارگران مبلغ دستمزد مربوط به آن به ترتیبی که بیان می شود، برآورد و برای ثبت آن از حساب هایی تحت عنوان هزینه حقوق و دستمزد ایام مرخصی و  سایر حساب های پرداختنی ذخیره دستمزد ایام مرخصی استفاده می گردد .

روش های ثبت دستمزد ایام مرخصی

روش ثبت دستمزد ایام مرخصی پس از استفاده کارکنان از مرخصی استحقاقی: 

در این روش دستمزد ایام مرخصی کارگران در زمان استفاده آنها از مرخصی و به صورت یکجا به حساب هزینه حقوق منظور می شود

روش ایجاد ذخیره : در این روش در ابتدای دوره مالی دستمزد ایام مرخصی کارگران بری تمام دوره مالی برآورد و ثبت می شود گردد. معادل دستمزد ۹ روز

محاسبه ذخیره دستمزد ایام مرخصی

ذخیره ماهانه دستمزد ایام مرخصی معمولا دًر ابتدای دوره مالی به ترتیب زیر محاسبه می شود:
ذخیره دستمزد ایام مرخصی ماهانه  = (حقوق پایه ماهانه برآوردی کارگران*۹/۳۰)*۱/۱۲

حسابداری دستمزد ایام مرخصی

الف) صدور سند حسابداری ذخیره دستمزد ایام مرخصی: (درپایان هر ماه)

محاسبه مرخصی

 

 

 

ب) صدور سند تعدیل حساب ذخیره دستمزد ایام مرخصی: (در پایان دوره مالی)
در پایان دوره مالی یکی از ۳ حالت زیر واقع می شود:

حالت ۱: فقط ۹ روز از مرخصی کارگر باقیمانده باشد: در این حالت ثبتی در دفاتر انجام نمی گیرد.
حالت ۲: بیش از ۹ روز از مرخصی کارگر باقیمانده باشد: در این حالت نیز ثبتی در دفاتر انجام نمی گیرد و
اضافه مرخصی کارگر اصطلاحا سوخته می شود.

 

در برخی شرکت ها با توافق کارفرما و کارگر درصورتی که بیش از ۹ روز از مرخصی کارگر باقیمانده باشد،
مبلغ ریالی آن را به نرخ حقوق پایه روزانه، محاسبه و به کارگر پرداخت می کنند که اصطلاحا به اینموضوع ( بازخرید مرخصی ) می گویند.

جهت مشاوره تخصصی نرم افزار با ما در تماس باشید:

۰۲۱-۵۳۸۶۳

ثبت درخواست مشاوره:

مطالب پیشین:

نرم افزار حقوق و دستمزد

انواع مرخصی کارکنان

اسناد حسابداری مربوط به حسابداری حقوق و دستمزد

سند حسابداری حقوق و دستمزد

مدارک ارسالی و مهلت ارسال مدارک

محاسبه مالیات حقوق و دستمزد

کسر دو هفتم از سهم حق بیمه 

مالیات حقوق و دستمزد

جرایم ناشی از عدم ارسال به موقع لیست حقوق و دستمزد

 

برچسب ها
به دنبال نرم افزار حسابداری و مالی هستید؟

نرم افزار یکپارچه سانیران با قابلیت های بی نظیر بهترین انتخاب را به شما می دهد.

بحث درباره این مقاله را شما آغاز کنید!

دانلود رایگان

نرم افزار حسابداری

به این مطلب امتیاز دهید
2/5 - (12 امتیاز)
این مطلب را به اشتراک بگذارید
فهرست