Rate this post

ممکن است شما نیز هنگام ورود به کار پوشه ، در قسمتی که نام و اطلاعات شرکت نمایش داده می شود  با خطای عبور از حد مجاز ماده ۶ مواجه شده باشید . اعمال این خطا برای جلوگیری از ثبت شرکت های صوری و کاغذی همچنین عدم صدور فاکتورهای فروش غیر واقعی می باشد .
عبور از حد مجاز ماده ۶ بدان معنی است که برای هر فروشنده میزان حداکثر فروشی (حداکثر سقف مجاز فروش کالا و ارائه خدمت مشمول مالیات بر ارزش افزوده در یک دوره مالیاتی با درج مالیات بر ارزش افزوده) در سامانه پیش بینی شده است که مودی بیشتر از آن مقدار نمیتواند صورتحساب صادر نماید.
لذا کاربران و مودیان قبل از تایید صورتحساب های درج شده در کارپوشه بایستی نسبت به حد مجاز ماده ۶ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان آگاهی داشته باشند.

صفحه ی ورود به سامانه مودیان و برخورد با خطای عبور از حد مجاز ماده 6

ماده ۶ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان

جمع صورتحساب های الکترونیکی صادره توسط هر مودی در هر دوره مالیاتی نمی تواند بیشتر از سه برابر فروش اظهار شده وی در دوره مشابه سال قبل، که مالیات آن به سازمان پرداخت شده یا ترتیب پرداخت آن داده شده است، باشد. جمع صورتحساب های الکترونیکی صادرشده در هر دوره مالیاتی برای واحدهای جدید التأسیس (مودی مالیاتی که از تاریخ اجرای قانون شروع به فعالیت و کسب و کار می نماید) یا واحدهای فاقد سابقه مالیاتی (مودی مالیاتی که مشمول واحد جدیدالتاسیس نبوده و برای دوره مشابه سال قبل دارای فروش مشمول مالیات بر ارزش افزوده نباشد) نمی تواند بیش از سه برابر معافیت سالانه موضوع ماده (۱۰۱) قانون مالیات های مستقیم باشد.

حد مجاز ماده ۶ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان

زمانی که میزان فروش مودی به ۸۵% و ۹۵% حد مجاز می رسد ونمودار حد مجاز  به رنگ نارنجی و قرمز می رسد ،به ازای هر دو مرحله برای مودی پیامک ارسال می شود ودر بخش پیام ها و اعلانات مربوط به پرونده آن کارپوشه هم پیام ارسال می شود.

در صورتی که حد مجاز فروش به ۱۰۰ % رسید، نمودار حد مجاز به رنگ خاکستری می شود و پیامک به مؤدی ارسال و پیام در کارپوشه مؤدی ارسال می شود و وضعیت این پرونده در کارپوشه عبور از حد مجاز ماده  ۶(غیر فعال) میگردد.

افزایش حد مجاز فروش

فروش نسیه و فروش به صورت صادرات باعث اعمال در حد مجاز نمیشود  اما تسویه فاکتورهای نسیه قبلی سبب اعمال در حد مجاز خواهد گردید .

زمانی که کارپوشه غیر فعال است ،مودی امکان دریافت مالیات بر ارزش افزوده و عوارض ،در صورتحساب های الکترونیکی صادره را از خریداران ندارد،ولی امکان ورود به کارپوشه ،ثبت حافظه مالیاتی و تایید یا رد صورتحساب را دارد .

صدور صورتحساب الکترونیکی بیش از حد مجاز مقرر ،برای کلیه مودیان منوط به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده متعلقه یا تعیین ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی یا ارائه تضامین کافی خواهد بود، در غیر این صورت به  صورتحساب الکترونیکی صادرشده اعتبار مالیاتی تعلق نمی گیرد.

مودی به منظور افزایش حد مجاز فروش می بایست به یکی از روش های زیر از طریق کارپوشه خود اقدام نماید:

  • اپرداخت یا ترتیب پرداخت مالیات
  • ارایه تضامین کافی از قبیل سپرده بانکی، ضمانت بانکی یا وثیقه ملکی پس از تاییددرخواست توسط اداره امور مالیاتی

(افزایش حد مجاز فروش هر دوره حداکثر تا پایان همان دوره امکانپذیر است)

طبق مستندات سامانه ، اگر صورتحساب های هر فصل بیشتر از ۳برابر دوره باشد ، خطای عبور از حد مجاز داده می شود.
برای مثال اگر مودی در فصل بهار سال گذشته ۱ میلیارد فروش داشته باشد ، در فصل بهار امسال ، حداکثر تا ۳میلیارد مجاز به صدور صورتحساب در سامانه خواهد بود.

برچسب ها
به دنبال نرم افزار حسابداری و مالی هستید؟

نرم افزار یکپارچه سانیران با قابلیت های بی نظیر بهترین انتخاب را به شما می دهد.

بحث درباره این مقاله را شما آغاز کنید!

دانلود رایگان

نرم افزار حسابداری

به این مطلب امتیاز دهید
Rate this post
این مطلب را به اشتراک بگذارید
فهرست