درباره شرکت ساینا


 

تاریخچه

شرکت فرا پردازش سانیا در طی ساهای فعالیت خود در حوزه فناوری اطلاعات ، تولید راهکارهای نرم افزار یکپارچه مالی با مقیاس سازمانی را جزء اهداف اصلی خود قرار داده است. در این راستا سیستمهای اطلاعاتی و اطلاع رسانی جامعی با رویکرد مالی در فرآیند های کسب و کار سازمانی تولید کرده است. سیستم جامع و یکپارچه مالی با رویکرد بازرگانی ، تولیدی ، پیمانکاری و خدماتی نمونه ای موفق از تولیدات این شرکت هستند که این محصولات در

برخی سازمانها در حال ارائه خدمات می باشند

 

اهداف
، چشم انداز و باورها

خلاقیت و نوآوری در صنعتی که مشغول به فعالیت در آن هستیم ، جزء جدائی ناپذیر موفقیت و رشد قلمداد می شود . لذا ما برای موفقیت و رشد و توسعه پایدار برای خلاقیت ها و نوآوری های کارکنان ارزش بیش از اندازه ای قائل هستیم و تمام تلاش خود را می کنیم تا محیطی را فراهم نمائیم که سبب بروز خلاقیت و نوآوری در شرکت شود.

چشم انداز مجموعه فرا پردازش ساینا، تبدیل
شدن به یک سازمان دانش محور و هوشمند در تراز جهانی و با اهداف زیر است :

ایجاد نظام پویا و گسترده برای شناسائی و مستند سازی دانش انفورماتیک

ارتقای انعطاف پذیری فرآیند های کسب و کار شرکت برای پاسخوگوئی سریع تر به مشتریان

شناسائی منابع و راهکارهای تولید دانش نرم افزار شرکت

دستیابی به مزیت های رقابتی در پژوهش و فناوری در چارچوب شرکت دانش محور

سرمایه گذاری بر فرآیندهای شناسائی منابع و راهکارهای تولید نرم افزار

بهبود قابلیت ها و توانمندی های کارکنان از طریق تشویق به یادگیری فردی و سازمانی

توسعه مستند سازی و ثبت دانش در قالب تولید فناوری

فهرست