کنترل موجودی ها و محاسبه دقیق قیمت تمام شده کالای فروش رفته و نیز مدیریت دریافت و پرداخت به مشتریان و تامین کنندگان در شرکت های بازرگانی , مهمترین دستاورد مجموعه بازرگانی سانیران است .بیشتر بدانید …

این مجموعه شامل :

حسابداری ، انبار ، سفارشات خارجی ، فروش ، دریافت و پرداخت

فهرست