1. خانه
  2. آموزش حسابداری
  3. درصد پیشرفت کار یا کار تکمیل شده در حسابداری پیمانکاری
حسایداری پیمانکاری سانیران

درصد پیشرفت کار یا کار تکمیل شده در حسابداری پیمانکاری

Rate this post

حسابداری پیمانکاری در نرم افزار حسابداری جامع سانیران

کدام روش؟ درصد پیشرفت کار یا کار تکمیل شده؟

انتخاب روش حسابداری شناسایی سود پیمانکاری برای هر پیمان بستگی به میزان اطمینانی دارد که پیمانکار نسبت به سودآوری و نتیجه کل پیمان دارد. این دو روش جایگزین هم نیستند. مدیریت برای انتخاب یکی از این دو روش ، آزادی عمل زیادی ندارد. یعنی در شرایط یکسان نمی‌توان یکی را به دلخواه انتخاب کرد و بکار گرفت.

طبق اصول پذیرفته شده حسابداری در صورت احراز تمام ضوابط زیر، حسابداری پیمانکاری باید به روش درصد پیشرفت کار انجام گیرد:

  •  نتیجه پیمان را بتوان بطور منطقی پیشبینی کرد؛ یعنی بتوان مخارج لازم برای تکمیل پیمان و همچنین درجه تکمیل پیمان را در تاریخ گزارش به وضوح شناسایی کرد تا امکان مقایسه عملکرد واقعی با برآوردهای قبلی ایجاد شود.
  •  مسولیت و اختیارات پیمانکار با صراحت در قرارداد مشخص شده باشد.
  •  طرفین قرارداد توانایی ایفای تعهداتی را که طبق قرارداد پذیرفته‌اند، داشته باشند.
  •  نسبت به وصول مبلغ پیمان اطمینان کافی وجود داشته باشد.

ضوابط یاد شده بر توانایی پیمانکار در برآورد قابل اتکا از کل درامد قابل وصول پیمان و مخارج لازم برای تکمیل پیمان تاکید دارد.

روش کار تکمیل شده را تنها در موارد زیر باید بکار گرفت:

  •  حداقل یکی از ضوابط یاد شده برای بکارگیری روش درصد پیشرفت کار وجود نداشته باشد.
  •  قرارداد پیمانکاری کوتاه مدت باشد.  با این حال، در پیمانهایی که طی مدتی کمتر از یک سال تکمیل می‌شود. اگر فعالیت انجام شده از چنان اهمیتی برخوردار باشد که شناسایی نشدن درامد و هزینه در یک دوره مالی، نتایج عملیات را مخدوش کند، حسابداری قراردادهای کوتاه مدت پیمانکاری باید به روش درصد پیشرفت کار انجام شود.
  •  مخاطرات ذاتی قرارداد فراتر از مخاطرات عادی تجاری باشد بطوری که بر اساس آن امکان برآورد قابل اتکا وجود نداشته  باشد.
  • به عبارتی، با نظر به مخاطرات کار پیمانکاری و تعهداتی که پیمانکار در طول اجرای طرح و دوره تضمین دارد، اصل پذیرفته شده این است که اگر پیمانکار نتواند اثبات کند که زیانی ایجاد نخواهد شد، باید روش کار تکمیل شده را بکار بگیرد.

پیمانکار ممکن است برای قراردادهای مختلف از دو روش همزمان استفاده کند.

اگر پیمانکار، روش حسابداری پیمانکاری را تغییر دهد باید این تغییر و مبلغ ریالی آن همراه با علل تغییر افشا شود.

در نرم افزار حسابداری سانیران، استفاده از دو روش تکمیل کار و درصد پیشرفت کار، محدودیتی وجود ندارد. یعنی هم می‌توان با استفاده از روش کار تکمیل شده نسبت به افتتاح حساب پیمان اقدام نمود و در پایان پروژه نسبت به بستن آن حساب در پایان پروژه که عمدتا کمتر از یکسال بوده اقدام نمود.

همچنین در روش درصد کار تکمیل شده سیستم حسابداری سانیران با ارائه راهکار در نحوه افتتاح حساب، مدیریت حسابها و  تسهیم حسابها و نهایتا بستن حسابها، انجام این فرآیندها را تسهیل می نماید.

خاطر نشان می‌گردد، علی‌رغم این که استفاده از یک سیستم حسابداری پیمانکاری منسجم، نقش مهمی در ارائه راهکار های کاربردی ایفاد می‌کند، نباید فراموش نمود، که چینش دقیق اولیه حسابها و کدینگ حسابها و مدیریت آنها در طول پیمان از الزامات این فرآیند می‌باشد.

بر اساس استاندارهای حسابداری، بستن حسابهای پیمان در پایان دوره مالی به بهای تمام شده و تعیین سود و زیان پروژه در پایان هر دوره الزامی می‌باشد. از طرفی استفاده از حسابهای مختلف در طول پروژه از  بدهیات این فرآیند بوده و کاربران می‌بایست نسبت به بستن کلیه‌های استفاده شده اقدام نماید. در این راستا نرم افزار جامع حسابداری سانیران، در بخش بستن حسابها، این امکان را به کاربران داده است تا بتوانند هر حساب را بدون محدودیت در انتخاب سطوح آن به حسابهای مربوطه بسته و نهایتا سود و زیان هر دوره را تعیین نماید. همزمان با این قابلیت، امکان تسهیم درصدی حسابها نیز در سیستم قرارداده شده تا کاربران بتوانند در هرزمان با تعیین درصد از حسابی معین و بستن آن به حسابی دیگر، از هدر رفت زمان و انجام صدور سند دستی طاقت‌فرسا خودداری نمایند.

برچسب ها
به دنبال نرم افزار حسابداری و مالی هستید؟

نرم افزار یکپارچه سانیران با قابلیت های بی نظیر بهترین انتخاب را به شما می دهد.

بحث درباره این مقاله را شما آغاز کنید!

دانلود رایگان

نرم افزار حسابداری

به این مطلب امتیاز دهید
Rate this post
این مطلب را به اشتراک بگذارید
فهرست