Rate this post

عملیات دریافت و پرداخت در نرم افزار صندوق فروشگاهی سیان

ثبت، کنترل و مدیریت عملیات دریافت و پرداخت و اطلاعات مالی بصورت یکپارچه و بهنگام، همواره از اهداف مهم و اساسی فروشگاه‌ها و شرکت‌های بازرگانی بوده است.

به عبارتی دیگر، مدیریت دقیق و حساب شدۀ اطلاعات مالی نظیر حساب‌های بانکی، صندوق، تنخواه و چک‌های دریافتی و پرداختی، یکی از دغدغه‌های مهم صاحبان مشاغل است.

چرا که، می‌توانند با مدیریت بهنگام حساب‌های مالی خود، موفقیّت بیشتری در مسیر اهداف شرکت، کسب کرده و گام بلندتری در بازار رقابتی بردارند.

با توجه به اهمیّت این امر، نرم افزار صندوق فروشگاهی سیان، امکان ثبت رویدادهای دریافت و پرداخت و مدیریت حساب‌های مالی به طور دقیق، و گزارش‌گیری لحظه‌ای از تمامی رویداهای مالی را فراهم آورده است.

نکتۀ قابل توجه و مهم این است که در نرم افزار فروشگاهی سیان، به منظور صرفه جویی در وقت و سهولت در کار و همچنین یکپارچگی عملیات حسابداری، بطور خودکار و بدون نیاز به کاربر، برای هر یک از عملیات انجام شده، سند حسابداری استاندارد صادر می‌گردد.

بر اساس روشهای حسابداری، با دریافت وجه نقد، حواله یا چک، نیاز به بدهکار نمودن حساب بانکی و یا صندوق و یا اسناد دریافتنی خواهیم داشت.

اگر اعلامیۀ دریافت سند مربوطه، چک یا سفته باشد؛ باید با بدهکار نمودن اسناد دریافتنی و یا اسناد در جریان وصول در مورد بدهکار کردن سند مربوطه اقدام نمائید. و اگر اعلامیۀ دریافت وجه نقد و یا حوالۀ نقدی باشد؛ باید حساب بانکی یا صندوق مورد نظر را بدهکار کنید.

در طرف بستانکار نیز حساب مربوط به بستانکاری عملیات انجام شده را  که می‌تواند انواع حساب‌ها شامل حساب‌های پرداختی و … باشد؛ انتخاب می‌کنیم.

و بر اساس روشهای حسابداری، با پرداخت وجه نقد، حواله یا چک، نیز، نیاز به بستانکار نمودن حساب بانکی و یا صندوق و یا اسناد پرداختنی خواهیم داشت.

اگر اعلامیۀ پرداخت سند مربوطه، چک یا سفته باشد؛ باید با بستانکار نمودن اسناد پرداختی، در مورد بستانکار کردن سند مربوطه اقدام نمائید. و اگر اعلامیۀ پرداخت وجه نقد و یا حوالۀ نقدی باشد؛ باید حساب بانکی یا صندوق مورد نظر را بستانکار کنید.

در طرف بدهکار نیز حساب مربوط به بدهکاری عملیات انجام شده را که می‌تواند انواع حساب‌ها شامل حساب‌های دریافتنی و … باشد؛ انتخاب می‌کنیم.

برچسب ها
به دنبال نرم افزار حسابداری و مالی هستید؟

نرم افزار یکپارچه سانیران با قابلیت های بی نظیر بهترین انتخاب را به شما می دهد.

بحث درباره این مقاله را شما آغاز کنید!

دانلود رایگان

نرم افزار حسابداری

به این مطلب امتیاز دهید
Rate this post
این مطلب را به اشتراک بگذارید
فهرست