Rate this post

دسته بندی حسابها

نرم افزار حسابداری سانیران

دسته بندی حسابها

 

حسابها را از لحاظ انتقال یا عدم انتقال مانده آنها به دوره مالی بعد، به دو دسته تقسیم میکنند:

حسابهای موقت و حسابهای دایمی.
حسابهای موقت شامل حسابهای درآمدها و هزینه ها(حسابهای صورت سود و زیان گفته می شوند) و حساب برداشت است.

در پایان سال مالی برای بستن حساب درآمدها و هزینه ها از یک حساب واسط به نام ” حساب خلاصه سود و زیان” استفاده می کنیم.
مراحل بستن حسابهای موقت به صورت زیر است:
مرحله اول:تک تک حسابهای مربوط به درآمدها را بدهکار و حساب خلاصه سود و زیان را بستانکار می کنیم.
مرحله دوم: حساب خلاصه سود و زیان را بدهکار و تک تک حسابهای مربوط به به هزینه ها را بستانکار می کنیم
مرحله سوم: حساب خلاصه سود و زیان را مانده گیری نموده و در صورتی که مانده آن بستانکار باشد(شرکت سود خالص داشته است)،
مانده آن را بدهکار و حساب سرمایه را بستانکار می کنیم و اگر مانده آن بدهکار بود(شرکت زیان داشته است)، مانده را بستانکار وحساب
سرمایه را بدهکار می کنیم.
مرحله چهارم: حساب سرمایه را بدهکار و حساب برداشت را بستانکار می کنیم.

پس از انجام ثبتهای مربوط به بستن حسابهای موقت و انتقال آنها به دفتر کل، مانده این حسابها در دفتر کل صفر می شود.

لذا پس از این کار، از مانده حسابهای دفتر کل یک تراز آزمایشی تهیه می شود. این تراز آزمایشی را که پس از بستن حسابهای موقت تهیه می شود و فقط شامل حسابهای دائمی می باشد، تراز آزمایشی اختتامیه می نامند.

مطالب قبلی

 

کانال تلگرام     کانال آموزشی سانیران

نرم افزار حسابداری

راهنمای کاربردی سیستم حسابداری نرم افزار حسابداری سانیران

نرم افزار مالی

برچسب ها
به دنبال نرم افزار حسابداری و مالی هستید؟

نرم افزار یکپارچه سانیران با قابلیت های بی نظیر بهترین انتخاب را به شما می دهد.

بحث درباره این مقاله را شما آغاز کنید!

دانلود رایگان

نرم افزار حسابداری

به این مطلب امتیاز دهید
Rate this post
این مطلب را به اشتراک بگذارید
فهرست