4/5 - (1 امتیاز)

دومین مرحله تهیه صورت مغایرت بانکی

تهیه صورت مغایرت بانکی

همانطور که در مبحث قبلی بیان شد تهیه صورت مغایرت بانکی شامل چند مرحله است

در دومین مرحله تهیه صورت مغایرت بانکی باید تک تک اقلامی که در مرحلۀ اول مقابله نشده اند مشخص شوند.

این اقلام را اصطلاحاً اقلام باز می گویند و به چهار گروه زیر تقسیم می شوند:

۱- اقلام باز بدهکار دفتر

۲ – اقلام باز بستانکار دفتر

۳ – اقلام باز بدهکار صور تحساب بانک

۴ – اقلام باز بستانکار صورت حساب بانک

نرم افزار حسابداری

در مبحث قبل درمورد اقلام باز بدهکار توضیح داده شد در ادامه دومین مرحله تهیه صورت مغایرت بانکی داریم :

۲ – اقلام باز بستانکار دفتر

این اقلام شامل مواردی است که حسابدار شرکت آنها را در ستون بستانکار دفتر معین حساب بانک ثبت کرده است

لیکن به عللی تا پایان ماه مورد نظر در ستون بدهکار صور تحساب بانک منعکس نشده است.

قسمت عمدۀ این اقلام شامل چک هایی است که شرکت صادر کرده ولی گیرندگان چک تا پایان ماه مورد نظر وجه آنها را از بانک وصول نکرده اند.

این گونه چک ها را « چک های معوق » می گویند.

هنگام تهیۀ صورت مغایرت بانکی، اقلام باز بستانکار دفتر از مانده طبق صور تحساب بانک، کسر می شود.

نرم افزار حسابداری

۳  اقلام باز بدهکار صور تحساب بانک

این اقلام شامل مواردی است که در ستون بدهکار صور تحساب بانک ثبت شده ولی شرکت آنها را در ستون بستانکاردفتر معین حساب بانک ثبت نکرده است.

اقلام باز بدهکار صورت حساب بانک معمولاً شامل هزینه های بانکی و سایر اقلامی است که بانک آنها را از حساب شرکت برداشت کرده

لیکن به دلیل بی اطلاعی شرکت و یا تأخیر در ارسال مستندات، تا پایان ماه ثبت دفاتر شرکت نشده است.

هنگام تهیۀ صورت مغایرت بانکی، اقلام باز بدهکار صور تحساب بانک از مانده طبق دفاتر شرکت کسر می شود.

۴  اقلام باز بستانکار صورت حساب بانک

این اقلام شامل مواردی است که در ستون بستانکار صور تحساب بانک ثبت شده ولی شرکت آنها را در ستون بدهکار دفتر معین حساب بانک ثبت نکرده است.

اقلام باز بستانکار صور تحساب بانک معمولاً شامل وجوهی است که به حساب بانکی شرکت واریز شده

لیکن شرکت از آن اطلاع نداشته و یا مستندات آن تا پایان ماه به دست شرکت نرسیده ، لذا در دفاتر شرکت ثبت نشده است.

هنگام تهیۀ صورت مغایرت بانکی، اقلام باز بستانکار صور تحساب بانک به مانده طبق دفاتر شرکت، اضافه می شود.

نرم افزار حسابداری

برچسب ها
به دنبال نرم افزار حسابداری و مالی هستید؟

نرم افزار یکپارچه سانیران با قابلیت های بی نظیر بهترین انتخاب را به شما می دهد.

بحث درباره این مقاله را شما آغاز کنید!

دانلود رایگان

نرم افزار حسابداری

به این مطلب امتیاز دهید
4/5 - (1 امتیاز)
این مطلب را به اشتراک بگذارید
فهرست