4/5 - (1 امتیاز)

نحوۀ ذخیره مالیات بر درآمد/ نرم افزار حسابداری سانیران

در پایان سال مالی و بعد از محاسبه سود (زیان)،در صورتیکه، نتایج عملیات شرکت منتج به سود شده باشد، می‌بایست مطابق قوانین مالیاتی و به جهت رعایت استانداردهای حسابداری، اقدام به محاسبه ذخیره مالیات بر درآمد نمود.

در هنگام محاسبه ذخیره مالیات بر درآمد، آن بخش از درآمدهای شرکت که معاف از مالیات بوده (سود حاصل از سپرده سرمایه گذاری در بانک‌ها) و یا مالیات آنها قبلاً بطورمقطوع اخذ شده (مانند: سود حاصل از فروش املاک) از سود ابرازی شرکت کنار گذاشته می‌شود. همچنین آن بخش از سود شرکت که بموجب برخی قوانین مالیاتی (مانند: مواد ۱۳۲و ۱۳۸) معاف از پرداخت مالیات باشد، نیز از سود ابرازی شرکت کنار گذاشته می‌شوند. همچنین می‌بایست آن بخش از هزینه‌های شرکت که فاقد معیارهای مورد قبول مالیاتی می‌باشند، نیز، محاسبه (که در حال حاضر هیچیک از شرکتها این مورد را رعایت نمی‌کنند) و به سود ابرازی شرکت اضافه شود. بعد از انجام تعدیلات مورد اشاره (که البته بطور کلی عنوان گردید و شامل همه موارد نمی باشد)، در صورت وجود سود مشمول مالیات، با اعمال نرخهای مربوطه طبق قوانین مالیاتی، ذخیره مالیات بر درآمد شرکت محاسبه می‌شود.

 مالیات عملکرد هنگام شناسائی:

سود و زیان جاری *****

 ذخیره مالیات بر درآمد *****

 هنگام پرداخت مالیات ابرازی تا ۳۱/۴ سال بعد ثبت زیر را می زنید:

ذخیره مالیات بردرآمد *****

 بانک *****

حال اگر مبلغ مالیات قطعی بیش از مالیات ابرازی باشد ، ثبت زیر را می زنید:

سود و زیان انباشته ****

 بانک ****

برچسب ها
به دنبال نرم افزار حسابداری و مالی هستید؟

نرم افزار یکپارچه سانیران با قابلیت های بی نظیر بهترین انتخاب را به شما می دهد.

بحث درباره این مقاله را شما آغاز کنید!

دانلود رایگان

نرم افزار حسابداری

به این مطلب امتیاز دهید
4/5 - (1 امتیاز)
این مطلب را به اشتراک بگذارید
فهرست