1. خانه
 2. نقشه راه
 3. آموزش گام به گام سیستم انبارداری سانیران
آموزش نرم افزار حسابداری – انبار داری نرم افزار حسابداری سانیران

آموزش گام به گام سیستم انبارداری سانیران

5/5 - (1 امتیاز)

آموزش سریع و آسان سیستم انبارداری نرم افزار سانیران

آموزش سریع و آسان سیستم انبارداری نرم افزار سانیران

آموزش سریع و آسان سیستم انبارداری نرم افزار حسابداری سانیران

 1. راهنمای کاربردی سیستم انبارداری نرم افزار سانیران – قسمت ۱ ( اطلاعات اولیه سیستم انبارداری – تعریف انبار – معرفی کالا )
 2. راهنمای کاربردی سیستم انبارداری نرم افزار سانیران – قسمت ۲ ( اختصاص کالا به انبار – تعیین واحد های فرعی کالا – تعریف حدودکنترل موجودی )
 3. راهنمای کاربردی سیستم انبارداری نرم افزار سانیران – قسمت ۳ (معرفی کالای مشابه – سایر اطلاعات – معرفی اجزای کالا – روش حسابداری کالا)
 4. راهنمای کاربردی سیستم انبارداری نرم افزار سانیران – قسمت ۴ (روش حسابداری کالا – روش میانگین – روش اولین صادره از اولین وارده FIFO)
 5. راهنمای کاربردی سیستم انبارداری نرم افزار سانیران – قسمت ۵ (روش هزینه یابی استاندارد – حساب موجودی – حساب معلق خرید)
 6. راهنمای کاربردی سیستم انبارداری نرم افزار سانیران – قسمت ۶ ( ارتباط کالا با حساب – قفسه‌بندی کالا )
 7. راهنمای کاربردی سیستم انبارداری نرم افزار سانیران – قسمت ۷ (گروه‌بندی کالا  – اسناد انبار – صدور اسناد انبار – سند انبار)
 8. راهنمای کاربردی سیستم انبارداری نرم افزار سانیران – قسمت ۸ ( مراحل صدور سند )
 9. راهنمای کاربردی سیستم انبارداری نرم افزار سانیران – قسمت ۹ ( صدور سند مبنا دار و بدون مبنا )
 10. راهنمای کاربردی سیستم انبارداری نرم افزار سانیران – قسمت ۱۰ (شماره‌گذاری اسناد )
 11. راهنمای کاربردی سیستم انبارداری نرم افزار سانیران – قسمت ۱۱ (عملیات تائید اسناد انبار)
 12. راهنمای کاربردی سیستم انبارداری نرم افزار سانیران – قسمت ۱۲ (لغو تائید – تعیین قیمت استاندارد – قیمت گذاری واقعی)
 13. راهنمای کاربردی سیستم انبارداری نرم افزار سانیران – قسمت ۱۳ (برگشت از قیمت‌گذاری استاندارد – برگشت از قیمت‌گذاری واقعی – قیمت‌گذاری اسناد صادره)
 14. راهنمای کاربردی سیستم انبارداری نرم افزار سانیران – قسمت ۱۴ (کپی روش شماره گذاری – نکته قیمت گذاری)
 15. راهنمای کاربردی سیستم انبارداری نرم افزار سانیران – قسمت ۱۵ ( قیمت گذاری در سطح روش حسابداری کالا – قیمت‌گذاری در سطح انبار)
 16. راهنمای کاربردی سیستم انبارداری نرم افزار سانیران – قسمت ۱۶ ( مروری بر قیمیت گذاری کالا  – برگشت از ریالی کردن )
 17. راهنمای کاربردی سیستم انبارداری نرم افزار سانیران – قسمت ۱۷ ( مرور انبار )
 18. راهنمای کاربردی سیستم انبارداری نرم افزار سانیران – قسمت ۱۸ (ردیابی کالا)
 19. راهنمای کاربردی سیستم انبارداری نرم افزار سانیران – قسمت ۱۹ (بستن انبار – بستن سال – سند ابتدای دوره )
 20. راهنمای کاربردی سیستم انبارداری نرم افزار سانیران – قسمت ۲۰ (صدور سند حسابداری کلیه اسناد انبار)
 21. راهنمای کاربردی سیستم انبارداری نرم افزار سانیران – قسمت ۲۱ (قیمت گذاری اسناد ورودی –  قیمت گذاری اسناد ورودی واقعی- قیمت‌گذاری برآوردی)
 22. راهنمای کاربردی سیستم انبارداری نرم افزار سانیران – قسمت ۲۲ (قیمت گذاری برآوردی به واقعی – اصلاح بهای نرخ واقعی اسناد وارده )
 23. راهنمای کاربردی سیستم انبارداری نرم افزار سانیران – قسمت ۲۳ (تاریخ اصلاح بها ء)
 24. راهنمای کاربردی سیستم انبارداری نرم افزار سانیران – قسمت ۲۴ (عوامل انبار – تعریف عوامل مصرف اسناد )
 25. راهنمای کاربردی سیستم انبارداری نرم افزار سانیران – قسمت ۲۵ (صدور اسناد حسابداری)
 26. راهنمای کاربردی سیستم انبارداری نرم افزار سانیران – قسمت ۲۶ (انبارگردانی – روش انبارگردانی)
 27. راهنمای کاربردی سیستم انبارداری نرم افزار سانیران – قسمت ۲۷ (انبارگردانی)

 

 

برچسب ها
به دنبال نرم افزار حسابداری و مالی هستید؟

نرم افزار یکپارچه سانیران با قابلیت های بی نظیر بهترین انتخاب را به شما می دهد.

بحث درباره این مقاله را شما آغاز کنید!

دانلود رایگان

نرم افزار حسابداری

به این مطلب امتیاز دهید
5/5 - (1 امتیاز)
این مطلب را به اشتراک بگذارید
فهرست