سانیران

راهکارهای یکپارچه سانیران

مجموعه یکپارچه سانیران بـه اختصار به مجموعه نرم افزارهای یکپارچه در حوزه مالی، بازرگانی، پیمانکاری، صنعتی و حسابداری مدیریت اتلاق می گردد. مجموعه نرم افزارهای سانیران به گونه ای طراحی شده که سیستم ها از جمله قسمت حسابداری، فروش، انبار، تدارکات و کارگزینی به یکدیگر مرتبط بوده و اطلاعات مورد های مورد نیاز یکدیگر را تامین می نمایند. در این مجموعه ، اطلاعات وارد شده توسط قسمتهای دیگر، به راحتی در اختیار امور مالی قرار می گیرد، تا نه تنها نیازی به ورود مجدد اطلاعات نبوده، بلکه مهمتر از همه فرآیند ها و سیستم کنترلهای داخلی را به نحو مناسب و دلخواه طراحی و اجرا نماید.
به طور کلی این مجموعه نرم افزار ها به تفکیک و بر اساس نیاز مشتری خریداری ، استقرار و راه انداز می گردد.همچنین این امکان نیز وجود دارد تا در هر زمان در صورت نیازمندی به سیستم مورد نظر ، آنرا به مجموعه خریداری شده اضافه نمود.

ساختار شرکتی و سازمانی ،‌ رعایت استانداردهای حسابداری ، یکپارچگی سیستم ها ، مدیریت فرآیند ها و فرآیند محور بودن ،جزء لاینفک این مجموعه سیستم ها می باشد. شرکت هایی با ساختار زیر سانیران را مورد استفاده قرار می دهند :

  • شرکت های بازرگانی
  • شرکت های تولیدی
  • شرکت های خدماتی
  • شرکت های پیمانکاری

سـوالـی داریـد؟ پشتیبانی آنلاین است

همین حالا تماس بگیرید

فهرست