3/5 - (2 امتیاز)

سند حسابداری حقوق و دستمزد

حقوق و دستمزد یکی از تکنیکهای وابسته و مهم در حسابداری به شمار می‌رود و همه شاغلین می‌بایست از جزئیات و نحوه ثبت آن اطلاعات کامل و دقیق داشته باشند.

سیستم حقوق و دستمزد سانیران به صورت انعطاف‌پذیر با ساده‌سازی و دقت بخشی به فرایند پرداخت حقوق و دستمزد و به صورت یکپارچه با سایر سیستم‌های متمرکز سانیران، تسهیلات کارآمدی را در اختیار سازمان‌ها قرار می‌دهد.

تعاریف حقوق و دستمزد

حقوق

درآمدی که شخص حقیقی در خدمت شخص دیگر (اعم از حقیقی یا حقوقی) در قبال تسلیم نیروی کار خود (جبران فعالیتهای خود) به صورت نقد یا غیر نقدی دریافت می‌کند مفهوم حقوق است که معمولاً به صورت ماهانه صورت می‌پذیرد.

دستمزد

مفهوم آن همانند حقوق می‌باشد، لیکن معمولاً دستمزد بر مبنای ساعت کار به کارگر پرداخت می‌شود ولی حقوق در ازای یک ماه کارکرد کارگر پرداخت می‌گردد.

مزایای مستمر

شامل آیتم‌هایی اضافه شده به حقوق اصلی (کارکرد ضربدر حقوق روزانه) هستند که هر ماه در لیست حقوق تکرار می‌شوند. مانند: حق مسکن، بن کارگری، عائله مندی و….

سند حسابداری حقوق و دستمزد

سند حسابداری حقوق و دستمزد

مزایای غیر مستمر

شامل آیتم‌هایی اضافه شده به حقوق اصلی (کارکرد ضربدر حقوق روزانه) است که هر ماه در لیست حقوق تکرار نمی‌شوند مانند: اضافهکاری، پاداش تولید، کارانه، حق ماموریت

نیروی ساعتی

منظور به خدمت گرفتن نیرو یا کارشناس جهت انجام وظیفه محوله طبق توافق طرفین که پرداخت آن به صورت نرخ در هر ساعت مشخص میگردد: مانند نیروی فن‌آوری و آی تی

حق الزحمه

هرگونه پرداخت در قبال استفاده از نیروی انسانی در قالب قرارداد مانند: قراردادهای مشاوره، حق التدریس، حق الجلسات، مشاوره مالیاتی که به صورت ماهانه نمی‌باشد و نرخ بیمه آنها طبق ماده ۳۸ تامین اجتماعی خواهد بود.

اضافه کاری

استفاده از نیروی انسانی مازاد بر ساعت تعیین شده طبق قانون اداره کار و برساس توافق طرفین که معادل ۴۰ درصد اضافه بر نرخ مزد عادی میباشد. مثلا اگر حقوق روزانه ۲۰۰۰۰ ریال باشد نرخ اضافه کاری ۸۰۰۰ در هر ساعت منظور می شود و شامل محدودیت در ساعت (حداکثر ۴ ساعت در روز و ۱۳۵ ساعت در ماه می باشد)

عیدی

نوعی پاداش سالانه است که کارفرما مکلف است به نسبت یکسال کارکرد معادل ۶۰ روز پرداخت نماید. مبنای پرداخت یک ماه حقوق طبق اداره کار است (حداقل ۶۰ روز و حداکثر ۹۰ روز)

سنوات

پشتوانه مالی که اداره کار برای پایان کار کارگران منظور نموده است. مبنای محاسبه آن معادل یک ماه حقوق قانون کار در پایان هر سال میباشد. طبق ماده ۲۴ قانون تامین اجتماعی پرداخت آن در خاتمه کار منظور می‌شود.

سند حسابداری حقوق و دستمزد

سند حسابداری حقوق و دستمزد

سند حسابداری حقوق و دستمزد

سندی خاص در حسابداری است که صرفاً شامل هزینه حقوق و دیگر پارامترها می‌باشد و به صورت تفکیکی در پایان هر ماه صادر می‌گردد. این سند شامل سند تخصیص حقوق و سند پرداخت حقوق می‌باشد.

سند حسابداری حقوق و دستمزد

سند حسابداری حقوق و دستمزد

چارچوب این سند به شرح زیر است:

سند حسابداری حقوق و دستمزد سانیران

سند حسابداری حقوق و دستمزد

برچسب ها
به دنبال نرم افزار حسابداری و مالی هستید؟

نرم افزار یکپارچه سانیران با قابلیت های بی نظیر بهترین انتخاب را به شما می دهد.

بحث درباره این مقاله را شما آغاز کنید!

دانلود رایگان

نرم افزار حسابداری

به این مطلب امتیاز دهید
3/5 - (2 امتیاز)
این مطلب را به اشتراک بگذارید
فهرست