1. خانه
  2. حسابداری
  3. سوالات متداول قرارداد پیمانکاری + الگوی فروش ارزی در سامانه مودیان
پاسخ به سوالات سامانه مودیان

سوالات متداول قرارداد پیمانکاری + الگوی فروش ارزی در سامانه مودیان

Rate this post

امروزه پرسش و پاسخ‌های مربوط به سامانه مودیان مالیاتی به یکی از چالش های مهم کاربران تبدیل شده است ؛ بنابراین سوالات رایج در خصوص قرارداد پیمانکاری و الگوی فروش ارزی سامانه مودیان را از کارشناسان سانیران جمع آوری کردیم تا پاسخگوی نیاز کاربران این سامانه باشد.

قرارداد پیمانکاری در سامانه مودیان

در صورت صدور صورتحسابی با تاریخ صدور قبل از تاریخ عقد قراردادی که در سامانه مودیان ثبت شده است ، چه اتفاقی می افتد؟

Rate this post

این صورت حساب در سامانه مودیان قابل قبول نیست تاریخ صدور صورتحساب باید برابر یا بزرگتر از تاریخ شروع قرارداد باشد.

در صورت صدور صورتحسابی با تاریخ صدور بعد از تاریخ عقد قرارداد و قبل از تاریخ شروع قراردادی که در سامانه مودیان ثبت شده است ، چه اتفاقی می افتد؟

Rate this post

قابل قبول نیست. تاریخ صدور صورتحساب باید برابر یا بزرگتر از تاریخ شروع قرارداد باشد.

در صورت صدور صورتحسابی با تاریخ صدور بعد از تاریخ پیش بینی پایان قراردادی که در سامانه مودیان ثبت شده است ، چه اتفاقی می افتد؟

Rate this post

تاریخ پیش بینی پایان قرارداد اهمیتی ندارد و تاریخ صدور صورتحساب از طریق آن بررسی نمی شود در نتیجه صورتحساب در کارپوشه سامانه مؤدیان ثبت میشود.

اگر مبلغ صورتحساب صادر شده بیش از مبلغ قراردادی که در سامانه مودیان ثبت شده است ، باشد چه اتفاقی می افتد؟

Rate this post

مبلغ قرارداد اهمیتی ندارد و مبلغ صورتحساب با آن مطابقت داده نمیشود؛ در نتیجه صورتحساب در کارپوشه سامانه مؤدیان ثبت میشود

آیا ابطال قراردادی که در سامانه مودیان ثبت شده است ، نیاز به تایید مجدد دو طرف قرارداد دارد؟

Rate this post

بله
قرارداد حق العمل کاری در سامانه مودیان

در صورت صدور صورتحسابی با تاریخ صدور قبل از تاریخ عقد قراردادی که در سامانه مودیان ثبت شده است ، چه اتفاقی می افتد؟

Rate this post

قابل قبول نیست. تاریخ صدور صورتحساب باید برابر یا بزرگتر از تاریخ شروع قرارداد باشد.

در صورت صدور صورتحسابی با تاریخ صدور بعد از تاریخ عقد قرارداد و قبل از تاریخ شروع قراردادی که در سامانه مودیان ثبت شده است ، چه اتفاقی می افتد؟

Rate this post

قابل قبول نیست تاریخ صدور صورتحساب باید برابر با بزرگتر از تاریخ شروع قرارداد باشد.

در صورت صدور صورتحسابی با تاریخ صدور بعد از تاریخ پیشبینی پایان قراردادی که در سامانه مودیان ثبت شده است ، چه اتفاقی می افتد؟

Rate this post

تاریخ پیش بینی پایان قرارداد اهمیتی ندارد و تاریخ صدور صورتحساب با آن مطابقت داده نمیشود؛ در نتیجه صورتحساب در کارپوشه سامانه مودیان ثبت میشود

اگر مبلغ صورتحساب صادر شده بیش از مبلغ قراردادی که در سامانه مودیان ثبت شده است ، باشد چه اتفاقی می افتد؟

Rate this post

مبلغ قرارداد اهمیتی نداشته و مبلغ صورتحساب با آن مطابقت داده نمیشود؛ در نتیجه صورتحساب در کارپوشه سامانه مؤدیان ثبت میشود

با انتخاب گزینه عملیات حق العمل کاری توسط حق العمل کار آیا صورتحساب یا قلم کالای مورد نظر به کارپوشه آمر منتقل میشود؟

Rate this post

بله

در کدام بخش کارپوشه و به چه نحوی کالا خدمت انتقال داده شده قابل رویت است؟

Rate this post

صورتحسابی با شماره مالیاتی جدید با ساختاری متفاوت در کارپوشه آمر ایجاد میشود که شامل اطلاعات سرآمد صورتحساب و اقلامی است که بر روی آنها عملیات حق العمل کاری انجام شده است.

اگر گزینه عملیات حق العمل کاری توسط آمر انتخاب شود چه معنا و کارکردی دارد ؟

Rate this post

آمر در کارپوشه سامانه مؤدیان امکان انتخاب گزینه عملیات حق العمل کاری را ندارد.

از نظر هزینه و درآمد محاسبات بین حق العمل کار و امر به چه صورت انجام میشود؟

Rate this post

با توجه به این که نرخ کارمزد حق العمل کاری اختیاری است
فرض کنید حق العمل کار فروش تحت قرارداد حق العمل کاری یک یا چند صورتحساب ثبت کرده باشد؛ پس از انتخاب عملیات حق العمل کاری کل مبلغ فروش کالاهای دارای شماره قرارداد حق العمل کاری به آمر اختصاص داده می.شود علاوه بر این حق العمل کار باید برای آمر خود یک صورتحساب کارمزد حق العمل کاری صادر کند (آمر) خریدار و حق العمل کار فروشنده است نکته قابل توجه این است که حق العمل کار مختار است یا برای هر قلم فروش برای آمر صورتحساب کارمزد ثبت کرده و یا آخر هر ماه یک صورتحساب تجمیعی کارمزد برای آمر خود ثبت نماید و این امر به روش شناسایی درآمد حق العمل کار در دفاتر حسابداری اش مربوط میشود

پس از اصلاح قرارداد یک شماره قرارداد جدید و یک ردیف قرارداد جدید در کار پوشه ایجاد میشود آیا میتوان با شماره قرارداد اولیه صورتحساب در سامانه مودیان ثبت کرد؟

Rate this post

اگر قرارداد جدید را هر دو طرف قرارداد تایید کنند قرارداد اولیه در حکم ابطال شده است. لذا قبل از اصلاح قرارداد و تایید دو طرفه آن اول صورتحسابهای مربوط به قرارداد اولیه در سامانه مودیان صادر شود و سپس در صورت نیاز به اصلاح و تایید اصلاح قرارداد در کارپوشه پرداخته شود.

آیا ابطال قرارداد نیاز به تایید دو طرف قرارداد دارد؟

Rate this post

بله.

الگوی فروش ارزی در سامانه مودیان

با توجه به فرمول ارائه شده در سند دستورالعمل صدور صورتحساب نرخ ارزش افزوده برای این خدمات ارائه شده در این الگو چند است؟

Rate this post

برای این الگو خدمات معینی با نرخ ارزش افزوده ۹ درصد در جدول stuffid تعریف شده است.

نرخ برابری ارز با دلار نرخ خرید ارز است یا نرخ فروش آن؟

Rate this post

نرخ فروش ارز است ولی فرمول مبلغ نهایی صورتحسابهای ارزی نیاز به اصلاح دارد.

در الگوی فروش ارزی از شناسه کالا خدمتی غیر از اسکناس خارجی می توان استفاده کرد؟

Rate this post

برای این الگو خدمات معینی با نرخ ارزش افزوده ۹ درصد در جدول stuffid تعریف شده است. متفرقه مربوط به سایر الگوها

اگر صورتحسابی نسیه باشد. اعتبار مالیاتی به چه شکل برای خریدار لحاظ میگردد؟

Rate this post

تا زمانی که پرداختی در کارپوشه ثبت نشود اعتباری برای خریدار لحاظ نمی گردد.

ثبت پرداخت صورتحساب نسبه یا نقدی ٫ نسیه در کارپوشه به چه صورت است؟

Rate this post

از بخش پرداخت داخل هر صورتحساب که فقط برای صورتحسابهای با روش تسویه نسیه با نقدی ٫ نسیه قابل ثبت است.

برچسب ها
به دنبال نرم افزار حسابداری و مالی هستید؟

نرم افزار یکپارچه سانیران با قابلیت های بی نظیر بهترین انتخاب را به شما می دهد.

بحث درباره این مقاله را شما آغاز کنید!

دانلود رایگان

نرم افزار حسابداری

به این مطلب امتیاز دهید
Rate this post
این مطلب را به اشتراک بگذارید
فهرست