Rate this post

روند عملیات سیستم حسابداری در طول یک دوره مالی/ نرم افزار جامع مالی سانیران

سیستم حسابداری باید کلیه اطلاعات مالی مؤسسه را شناسائی، اندازه گیری، ثبت، طبقه بندی و در قالب صورت های مالی تلخیص کند تا اطلاعات مفیدی را برای استفاده کنندگان اطلاعات حسابداری فراهم نماید. فرایند سیستم حسابداری شامل یک سری عملیات است که به طور پیاپی در هر دورۀ مالی تکرار می شوند. این عملیات پیاپی را چرخۀ حسابداری (Accounting Cycle) می گویند.

عملیات حسابداری را که به طور پیاپی در هر دورۀ مالی تکرار می شوند، چرخه حسابداری می‌گویند.

عملیات حسابداری که از ابتدای دورۀ مالی تا پایان دوره انجام میشود عبارتند از:

۱  . جمع آوری اطلاعات مربوط به رویدادهای مالی (گردآوری شواهد مدارک مثبته)

۲ .  تجزیه و تحلیل رویدادهای مالی و ثبت آنها در سند حسابداری

۳  . ثبت رویدادهای مالی در دفتر روزنامه

۴  . انتقال اطلاعات از دفتر روزنامه به دفتر کل

 ۵ . تهیۀ تراز آزمایشی (اصلاح نشده)

۶ .  اصلاح و تعدیل حساب ها

۷ . تهیه تراز آزمایشی اصلاح شده

 ۸ . تهیۀ صورت سود و زیان

 ۹ . بستن حساب های موقت

۱۰ . تهیۀ تراز آزمایشی اختتامی

 ۱۱ . تهیۀ ترازنامه و صورت جریان وجوه نقد

۱۲ . بستن حساب های دائمی (اختیاری)

 

برچسب ها
به دنبال نرم افزار حسابداری و مالی هستید؟

نرم افزار یکپارچه سانیران با قابلیت های بی نظیر بهترین انتخاب را به شما می دهد.

بحث درباره این مقاله را شما آغاز کنید!

دانلود رایگان

نرم افزار حسابداری

به این مطلب امتیاز دهید
Rate this post
این مطلب را به اشتراک بگذارید
فهرست