Rate this post

نرم افزار جامع حسابداری سانیران

آموزش سیستم فروش : نحوه صدور سند حسابداری فروش

صدور سند حسابداری فروش

فرایند فروش هر شرکت در نهایت با صدور سند حسابداری برای فاکتورهای فروش تائید شده و ارسال سند صادر شده به سیستم حسابداری خاتمه می یابد درمنوی افقی سیستم برروی گزینه سند حسابداری فروش کلیک کنید با این کار فرم زیر در دسترس شما قرارمی گیرد در ابتدا می بایست چینش و نحوه مشاهده اسناد را با انتخابگرهای فرم تنظیم نمود مثلا” جهت صدور سند حسابداری فاکتورهای فروش میبایست نحوه نمایش را اسناد فاقد سند حسابداری و نوع سند را اسناد فاکتورهای فروش انتخاب نمود .

صدور سند حسابداری

صدور سند حسابداری

جهت صدور سندحسابداری برای یک یا چند فاکتورهای فروش ابتدا با کلیک کردن برروی آنها انتخاب کنید سپس تاریخ سند حسابداری را در بخش تاریخ سند وارد کنید این تاریخ باید مساوی یا بزرگتر از تاریخ های فاکتور فروش انتخابی برای صدور سند حسابداری باشد با کلیک کردن برروی کلید انتخاب معین ها در بخش معین مشتری لیست حسابهای معین در دسترس شما قرارمی گیرد معین مورد نظر برای معین مشتری را با کلیک برروی آنها انتخاب کرده و برروی کلید تائید کلیک کنید درصورتی که تمام شرایط لازم برای صدور سند حسابداری رعایت شده باشد پیش نمایش سند حسابداری فاکتور یا فاکتورهای فروش انتخابی نمایش داده می شود جهت صدور سند حسابداری اسناد فروش میبایست به چند نکته توجه نمود .

۱-سطح اول تفضیل در سمت بدهکار سند حسابداری فروش فقط میتواند اشخاص و شرکتها انتخاب شود .

۲- سطح اول تفضیل در سمت بستانکار سند حسابداری فروش فقط میتواند مشتری ،گروه بندی مشتریان، گروه بندی کالا در مرکز فروش انتخاب شود.

۳- تفضیل حسابهای معین مرتبط با عوامل فروش می تواند مشتری ، مرکز فروش ، گروه کالا و گروه مشتری باشد در در هنگام استقرار سیستم فروش باید تعیین شود که سطح اول تفضیل حسابهای معین فروش و معین برگشت از فروش کدامند :

۱-بدون تفضیل در سند حسابداری صادر شده در سیستم فروش حسابهای معین فروش و برگشت از فروش بدون تفضیل هستند در ضمن باید حسابهای معین فروش و برگشت از فروش با هیچ حساب تفضیلی ارتباط نداشته باشند . حسابهای معین فروش و برگشت از فروش دارای سطح اول تفضیل از نوع گروه کالا هستند در این حالت برای گروه های اصلی تعریف شده در بخش گروه بندی کالا حساب تفضیلی تعریف شود در ضمن باید ارتباط حسابهای معین فروش و برگشت از فروش با تفضیل گروه کالا برقرار شود .

گروه مشتری : حسابهای معین فروش و برگشت از فروش دارای سطح اول تفضیل از نوع گروه مشتری هستند  در این حالت برای گروه های اصلی مشتری تعریف شده در بخش گروه بندی اصلی مشتریان حساب تفضیلی تعریف شود در ضمن باید ارتباط حسابهای معین فروش و برگشت از فروش با تفضیل گروه مشتری برقرار شود .

مرکز فروش : حسابهای معین فروش و برگشت از فروش دارای سطح اول تفضیل از نوع مرکز فروش هستند  در این حالت باید برای مراکز فروش تعریف شده در سیستم حساب تفضیلی تعریف شود در ضمن باید ارتباط حسابهای معین فروش و برگشت از فروش با تفضیل مرکز فروش برقرار شود .

توجه : استفاده از تنظیمات صدور سند نحوه قرار گیری و گروه بندی رکوردهای سند حسابداری را مشخص می کند بعنوان مثال با انتخاب کد کالا در یک فاکتور به تعداد کالاهای موجود درفاکتور رکورد صادر میشود .

برچسب ها
به دنبال نرم افزار حسابداری و مالی هستید؟

نرم افزار یکپارچه سانیران با قابلیت های بی نظیر بهترین انتخاب را به شما می دهد.

بحث درباره این مقاله را شما آغاز کنید!

دانلود رایگان

نرم افزار حسابداری

به این مطلب امتیاز دهید
Rate this post
این مطلب را به اشتراک بگذارید
فهرست