1. خانه
 2. آموزش حسابداری
 3. شرایط صورتحساب الکترونیکی ، اصلاحی ، ابطالی و برگشت از فروش در سامانه مودیان

شرایط صورتحساب الکترونیکی ، اصلاحی ، ابطالی و برگشت از فروش در سامانه مودیان

۵ دیدگاه
5/5 - (1 امتیاز)

سامانه مودیان مالیاتی یک سامانه مالیاتی مدرن و مؤثر در ایران است که توسط سازمان امور مالیاتی کشور جهت ارسال صورتحساب های الکترونیکی ارائه می‌شود. این سامانه به منظور تسهیل فرآیند پرداخت مالیات و مدیریت امور مالیاتی افراد و شرکت‌ها توسعه یافته است ؛ یکی از ویژگی‌های مهم سامانه مودیان مالیاتی این است که کاملاً الکترونیکی عمل می‌کند. این به معنای این است که افراد و شرکت‌ها می‌توانند تمامی صورتحساب های خود را به صورت آنلاین انجام دهند. این امکان باعث سادگی و سرعت در فرآیند پرداخت مالیات شده و نیازی به حضور حضوری در دفاتر مالیاتی نیست .
ما در مقالات قبلی ، انواع صورتحساب های الکترونیکی را توضیح داده ایم که از طریق این لینک قابل دسترسی است .

۱) صورتحساب الکترونیکی اصلی فروش :

اولین صورتحساب الکترونیکی که با انجام هرمعامله صادر و درسامانه مودیان ثبت میشود ، صورتحساب اصلی فروش نامیده میشود.

۲) صورتحساب الکترونیکی اصلاحی :

چنانچه‌ پس‌ از صدور و ثبت‌ صورتحساب فروش، نیاز به‌ اصلاح اقلام اطلاعاتی‌ صورتحساب به‌ غیراز اقلام اطلاعاتی‌ مربوط به‌ خریدار و یا اقلام اطلاعاتی‌ مربوط به‌ کالا/خدمت‌ باشد، صادرکننده صورتحساب الکترونیکی‌ می‌بایست‌ صورتحساب جدید (اصلاحی‌)که‌ از نظر نوع و الگوی صورتحساب مطابق‌ صورتحساب اصلی‌ (مرجع‌) بوده و حاوی شماره منحصر به‌ فرد مالیاتی‌ صورتحساب مرجع‌ است‌ را صادر و در سامانه‌ مؤدیان ثبت‌ نماید.

توجه به نکات زیر در مورد صورتحساب الکترونیکی اصلاحی ضروری است

 • نوع و الگوی صورتحساب اقلام اطلاعاتی مربوط به خریدار، شناسه کالا٫ خدمت غیر قابل اصلاح بوده و برای اصلاح آنها می بایست صورتحساب مرجع ابطال و صورتحساب جدید صادر گردد.
 • برای اصلاح تعداد مقدار هر ردیف کالا خدمت در صورت افزایش برای تعداد مقدار افزایشی علاوه جدید (اصلی)، میتوان صورتحساب اصلاحی نیز صادر نمود. امکان افزودن شناسه کالا خدمت جدید در صورتحساب اصلاحی وجود ندارد.
 • در صورت کاهش برای تعداد مقدار کاهشی علاوه بر امکان صدور صورتحساب برگشت از فروش، صورتحساب اصلاحی نیز میتوان صادر نمود تنها در صورت ثبت اشتباه تعداد مقدار در صورتحساب اصلی از این قابلیت میتوان برای اصلاح استفاده نمود.
 • صدور صورتحساب اصلاحی بر روی صورتحساب اصلاحی با رعایت شروط مندرج در سند حاضر امکان پذیر است. بدیهی است آخرین صورتحساب اصلاحی که وضعیت تایید آن مشخص شده باشد می بایست به عنوان صورتحساب مرجع در نظر گرفته شود.
 • اگر صورتحساب مرجع خود اصلاحی برگشت از فروش باشد، برای صدور صورتحساب اصلاحی ابرگشت از فروش مرجع حتما باید در یکی از وضعیتهای تایید شده تایید سیستمی ٫عدم نیاز به واکنش باشد.

۳) صورتحساب الکترونیکی برگشت از فروش

صورتحساب الکترونیکی در زومکن

چنانچه پس از صدور صورتحساب الکترونیکی ( اصلی ، اصلاحی ) بخشی از کالا / خدمت کاهش یافته باشد، فروشنده نسبت به صدور صورتحساب الکترونیکی برگشت از فروش اقدام مینماید. صادر کننده صورتحساب الکترونیکی می بایست صورتحساب برگشت از فروش که از نظر نوع و الگوی صورتحساب مطابق صورتحساب اصلی مرجع و حاوی شماره منحصر به فرد مالیاتی صورتحساب مرجع بوده و شامل اقلام کالا خدمت فروخته شده منهای اقلام برگشتی است را در صورتحساب درج و در سامانه مؤدیان ثبت نماید؛

 • اقلام اطلاعاتی مربوط به خریدارا غیر قابل اصلاح می باشد.
 • تعداد مقدار یا ردیف کالا/خدمت میبایست نسبت به صورتحساب مرجع کاهش یافته باشد.
 • در صورتی که تمام اقلام کالا/خدمت برگشت داده شده باشد میبایست صورتحساب ابطالی صادر شود.
 • مبالغ مربوط به کالا/خدمت در صورتحساب برگشت از فروش نسبت به صورتحساب اصلی نمی تواند تغییر یابد.

۴) صورتحساب الکترونیکی ابطالی

نوعی صورتحساب الکترونیکی است، چنانچه پس از صدور صورتحساب (اصلی، اصلاحی، برگشت از فروش) شرط شروط زیر برقرار باشد، صادر کننده صورتحساب الکترونیکی میبایست صورتحساب ابطالی که از نظر نوع و الگوی صورتحساب مطابق صورتحساب مرجع بوده و حاوی شماره منحصر به فرد مالیاتی صورتحساب مرجع است را صادر و در سامانه مؤدیان ثبت نماید؛

 • تغییر اقلام اطلاعاتی مربوط به خریدار.
 • بازگشت تمام اقلام موجود در صورتحساب مرجع
 • احراز عدم تحقق معامله بر اساس اسناد و مدارک مثبته.
 • اشتباه در ثبت تاریخ معامله .

لازم به ذکر است، در صورتحساب الکترونیکی ابطالی نوع و الگوی ،صورتحساب، اقلام اطلاعاتی مربوط به خریدار و کلیه اقلام اطلاعاتی مربوط به کالا خدمت موجود در بدنه صورتحساب، از صورتحساب مرجع واکشی شده و لزومی به درج آنها در فایل جیسون صورتحساب ابطالی نمی باشد.

توجه به نکات زیر در مورد صورتحساب الکترونیکی ابطالی ضروری است :

 1. روی صورتحساب “مرجع با هر وضعیت ” و یا “ارجاعی با وضعیت در انتظار واکنش” می توان صورتحساب ابطالی صادر نمود.
 2. امکان صدور صورتحساب ابطالی روی صورتحساب مرجع در صورتی میسر است که صورتحساب ارجاعی آن در وضعیت در انتظار واکنش رد شده باشد.
 3. چنانچه صورتحساب ارجاعی در وضعیت تایید شده باشد، صورتحساب مرجع آن ابطالی محسوب شده و از آن نمیتوان مجددا به عنوان صورتحساب مرجع استفاده نمود.
 4. امکان استفاده از صورتحساب الکترونیکی ابطالی به عنوان صورتحساب مرجع وجود ندارد.
 5. در صورتی که صورتحساب مرجع از طریق صورتحساب ابطالی باطل شود، صورتحسابهای اصلاحی برگشت از فروش تایید نشده آن در صورت وجود) باطل میشوند.

پیشنهاد سانیران :
در ماژول سامانه مودیان سانیران ، کاربران می‌توانند با برگشت از تایید هر فاکتور ،نسبت به اصلاح و ابطال فاکتور اقدام کنند ، با این روش ، سیستم به صورت هوشمند فاکتورهای اصلاحی و ابطالی لازم را به سامانه ارسال می نماید. در فاکتورهای برگشت از فروش هم به محض ثبت فاکتور برگشت از فروش ، سیستم یک صورتحساب برگشت به صورت خودکار به سامانه ارسال می‌نماید.

سوالات پرتکرار

بعد از ارسال صورتحساب میشه مجددا آن را ویرایش کرد؟

5/5 - (1 امتیاز)

در داخل سامانه خیر فقط از طریق ارسال صورتحساب اصلاحی یا ابطالی می توانید اقدام کنید

فاکتور تعدیل سه ماهه بابت قرارداد فروش مواد شیمیایی، را به چه صورت در سامانه باید ثبت کرد؟

5/5 - (1 امتیاز)

فقط از طریق ارسال صورتحساب اصلاحی یا ابطالی می توانید اقدام کنید

اگر فاکتوری( با چند ردیف کالا) ارسال شده باشه، و الان فقط یک ردیف از کل فاکتور برگشت داده بشه باید فاکتور برگشتی صادر کرد یا فاکتور ابطالی؟

5/5 - (1 امتیاز)

می‌بایست صرفا همان یک ردیف را برگشت از فروش صادر نمود.

اگر در کارپوشه فاکتور خرید را اشتباه تاییدکنیم ، راهی برای رد تایید هست ؟

5/5 - (1 امتیاز)

در سامانه چنین موردی پیش بینی نشده. راهکارش این هست که فروشنده فاکتور ابطالی یا اصلاحی صادر کنه.

راهکار اصلاح فاکتوری که اشتباها دو بار در سامانه ثبت شده ، چیست؟

5/5 - (1 امتیاز)

باید صورتحساب ابطالی در راستای صورتحساب اشتباهی خود صادر کنید

اگر فاکتوری نوع اول به صورت نوع دوم ارسال شود راهکار چیست ؟

5/5 - (1 امتیاز)

باید ابطال شود.
در اصلاحی شما نمیتوانید نوع و الگوی صورتحساب را تغییر دهید .

برای تغییر تاریخ فاکتور باید ابطالی زد یا اصلاحی؟

5/5 - (1 امتیاز)

صورتحساب الکترونیکی ابطالی
نوعی صورتحساب الکترونیکی است،چنانچه پس ازصدورصورتحساب(اصلی،اصلاحی،برگشت ازفروش)
شرط/شروط زیربرقرارباشد،صادرکننده صورتحساب الکترونیکی میبایست صورتحساب ابطالی که ازنظرنوع
والگوی صورتحساب مطابق صورتحساب مرجع بوده وحاوی شماره منحصربه فردمالیاتی صورتحساب مرجع
است راصادرودرسامانه مؤدیان ثبت نماید؛
۱-تغییراقلام اطلاعاتی مربوط به خریدار.
۲-بازگشت تمام اقلام موجود در صورتحساب مرجع.
۳-احرازعدم تحقق معامله براساس اسناد و مدارک مثبته.
۴-اشتباه درثبت تاریخ معامله

برچسب ها
به دنبال نرم افزار حسابداری و مالی هستید؟

نرم افزار یکپارچه سانیران با قابلیت های بی نظیر بهترین انتخاب را به شما می دهد.

بحث درباره این مقاله را شما آغاز کنید!

۵ دیدگاه.

 • سلام من سوالم این بود ک اگه ما یه فاکتور داشته باشیم ک ده تا آیتم داشته باش و چند آیتم فاکتور ایراد داشته باشیم چی میشه
  دوستان گفتن برگشت بزنید
  اگه این فاکتور تایید شده باش پس ما باید چیکار کنیم ؟
  آیا قبل از تایید ما می تونیم برگشت بزنیم ؟

  • سلام
   وقتی یه فاکتور توی سامانه میره امکان حذفش نیست
   یعنی شما ابطالی هم بزنید فاکتور اصلی تون حذف نمیشه.بلکه یک فاکتور دیگه با عنوان ابطالی صادر میشه
   پس فکر نمیکنم به تایید یا عدم تایید مشتری تون کار داشته باشه
   برگشتی بزنین و بنظرم لازمه شناسه صورتحساب اصلی رو بزنین

 • با سلام
  ممنون از وقتی که میگذارید . میخواستم بپرسم یک صورت حساب را میشود چندین بار اصلاح یا ابطال کرد؟

  • سلام ، خیر
   هر صورتحساب را فقط یکبار میتوان اصلاح یا ابطال کرد .
   ممنون از همراهی شما

 • با سلام.
  اگر کلیه اقلام فاکتور برگشت خورده باشد باید چکار کنیم؟

دانلود رایگان

نرم افزار حسابداری

به این مطلب امتیاز دهید
5/5 - (1 امتیاز)
این مطلب را به اشتراک بگذارید
فهرست