Rate this post

علل تهیه صورت مغایرت بانکی/ نرم افزار حسابداری سانیران

گاهی بین صورتحساب بانک با صورت حساب بانک در دفتر کل شرکت اختلاف پیش میآید که این اختلاف میتواند ناشی از عوامل زیر باشد:

۱- عملیاتی که در دفاتر موسسه انجام گرفته ولی هنوز در دفاتر بانک ثبت نشده:

الف) چک معوق(چکهای صادره که برای وصول به بانک ارایه نشده،چکهای بین راهی):

یعنی چکی که دارنده حساب آن را صادر نموده (در وجه بستانکاران) و در دفتر خود ثبت نموده ولی دارنده چک به بانک جهت وصول مراجعه نکرده، بنابراین ، این چکها از حساب بانک دفتر موسسه کم شده اما در بانک ثبت کاهش انجام نشده است و در نتیجه مانده بانک بیشتر از مانده موسسه خواهد بود.

ب) سپرده بین راهی (واریزیهای موسسه):

شامل وجوهی است که در ساعات پایانی روز توسط موسسه به حساب بانک واریز شده یا مبالغی که به منظور واریز به حساب جاری بانک ارسال میگردد، این مبالغ به محض واریز در دفاتر شرکت ثبت میگردد ولی ممکن است در دفاتر بانک ثبت نشود. در نتیجه در دفتر کل موسسه به حساب بانک اضافه شده ولی بانک به تاریخ چند روز بعد حساب موسسه را اضافه میکند.بنابراین، در صورتحساب بانک مبلغ واریزی به حساب اضافه نشده است و مبلغ صورتحساب بانک کمتر از مانده حساب بانک دفتر کل موسسه است.

ج) چک لاوصول:

گاهی موسسات چکهای خود را جهت وصول نزد بانکی که در آن حساب جاری دارند میسپارند تا بانک اقدام به وصول وجه چک نماید حال واحد تجاری چنانچه به محض ارسال چک به بانک جهت وصول حساب بانک را در دفاتر خود بدهکار نماید اگر وجه آن توسط بانک دریاقت نشود(چک برگشت داده شود) یا مثلاً موجودی نداشته باشد بانک طی اعلامیه‌ای به موسسه باید اطلاع دهد که این مبلغ را در حساب خود بستانکار نماید (حساب بانک را در دفاتر کاهش دهد) در نتیجه این چکها به حساب بانک اضافه نشده و بین صورتحساب بانک و مانده حساب بانک در دفاتر اختلاف وجود دارد.

د) اشتباهات:

هنگام ثبت عملیات در دفاتر موسسه ممکن است اشتباه در ثبت بدهکار و بستانکار حساب یا در جابجایی ارقام و یا صفر کم یا زیاد گذاشتن توسط حسابدار شرکت انجام شود.

۲- عملیاتی که در دفاتر بانک ثبت شده ولی هنوز در دفاتر واحد تجاری ثبت نشده:

الف) برداشت‌های بانک از حساب موسسه:

بانک مبالغی بابت کارمزد خود در قبال وصول وجه چک- برات،سفته-کارمزد دیرکرد و هزینه واخواست (تنزیل) از حساب موسسه برداشت (کم) میکند و جهت اطلاع موسسه اعلامیه بدهکار ارسال مینماید حال اگر اعلامیه بدهکار تا تاریخ تهیه صورتحساب به موسسه نرسیده باشد، موسسه این کاهش را ثبت نکرده زیرا موسسه بعد از دریافت اعلامیه ثبت لازم را انجام میدهد.در نتیجه بین دو صورتحساب مغایرت وجود دارد.

ب) وجوه دریافتی توسط بانک به حساب موسسه:

گاهی بانک مبالغی را به حساب موسسه واریز میکند و جهت اطلاع موسسه اعلامیه بستانکار ارسال میکند از این نوع مبالغ میتوان وجوهی که مشتریان موسسه به حساب جاری بانک واریز میکنند یا وصول وجه سفته‌هایی که توسط موسسه جهت وصول در اختیار بانک قرار گرفته نام برد به این دلیل که اعلامیه بستانکار به موسسه نرسیده در نتیجه در دفاتر موسسه ثبت لازم انجام نشده است.

ج) اشتباهات:

همانند دفاتر موسسه حسابدار بانک نیز ممکن است طی عملیات ثبت اشتباهی نظیر اعداد و ارقام و یا اشتباه در برداشت از حساب و ثبت در حساب دیگر را انجام دهد. این نوع اشتباهات باید توسط بانک اصلاح شود.

برچسب ها
به دنبال نرم افزار حسابداری و مالی هستید؟

نرم افزار یکپارچه سانیران با قابلیت های بی نظیر بهترین انتخاب را به شما می دهد.

بحث درباره این مقاله را شما آغاز کنید!

دانلود رایگان

نرم افزار حسابداری

به این مطلب امتیاز دهید
Rate this post
این مطلب را به اشتراک بگذارید
فهرست