Rate this post

مفاهیم مرتبط با صورت مغایرت بانکی / نرم افزار حسابداری سانیران

علامیه بدهکار: گاهی اوقات بانک مبالغی را از حساب مشتری مانند: هزینه کارمزد، هزینه واخواست و … برداشت میکند و اعلامیه ای به مشتری ارسال میکند که به اعلامیه بدهکار مشهور است.

اعلامیه بستانکار: گاهی اوقات بانک مبالغی مانند واریزی مشتریان به حساب موسسه و……. را به حساب موسسه واریز مینماید و اعلامیه ای به موسسه ارسال میکند که به اعلامیه بستانکار مشهور است.

نکات قابل ذکر:

موسسه یا شرکت طبق اصول حسابداری چنانچه بخواهد مبلغی را به حساب شرکت یا موسسه اضافه نماید باید آن را بدهکار و درصورتیکه بخواهد آن را کسر نماید باید آن را بستانکار نماید به خاطر اینکه موجودی نقد (بانک) که یک دارایی است افزایش آن بدهکار و کاهش آن بستانکار میشود.

بانک چنانچه بخواهد مبلغی را به حساب شرکت یا موسسه واریز یا اضافه نماید باید آن را در ستون بستانکار حساب خود و بر عکس چنانچه مبالغی را از حساب شرکت یا موسسه برداشت نماید باید آن را در ستون بدهکار خود وارد نماید. علت این امر آن است که مبالغی که به حساب شرکت یا موسسه واریز میشود، برای شرکت به عنوان دارایی و برای بانک سپرده محسوب میشود که نوعی بدهی تلقی میشود و افزایش بدهی را طبق اصول حسابداری بستانکار و کاهش آن را بدهکار مینماییم.

مغایرت در اصطلاح به معنای اختلاف میباشد و تهیه صورت مغایرت بانکی به این دلیل است که گاهی بین صورتحساب بانک با صورت حساب بانک در دفتر کل شرکت اختلاف پیش میآید این اختلاف میتواند ناشی از عوامل زیر باشد:

۱- عملیاتی که در دفاتر موسسه انجام گرفته ولی هنوز در دفاتر بانک ثبت نشده

۲-عملیاتی که در دفاتر بانک ثبت شده ولی هنوز در دفاتر واحد تجاری ثبت نشده

 

برچسب ها
به دنبال نرم افزار حسابداری و مالی هستید؟

نرم افزار یکپارچه سانیران با قابلیت های بی نظیر بهترین انتخاب را به شما می دهد.

بحث درباره این مقاله را شما آغاز کنید!

دانلود رایگان

نرم افزار حسابداری

به این مطلب امتیاز دهید
Rate this post
این مطلب را به اشتراک بگذارید
فهرست