Rate this post

صورت های مالی در نرم افزار حسابداری سانیران

صورت های مالی چیست؟

صورت های مالی عبارت است از؛ ارائه اطلاعات تلخیصی و طبقه بندی شده دربارۀ وضعیت، عملکرد و انعطاف‌پذیری مالی واحدهای تجاری، که برای طیفی گسترده از استفاده‌کنندگان صورت های مالی در اتخاذ تصمیمات اقتصادی مفید واقع می‌گردد.

استفاده کنندگان

استفاده کننده های صورت های مالی اشخاصی هستند که برای رفع نیازهای اطلاعاتی متفاوت خود از صورت‌های مالی استفاده می‌کنند. رفع تمامی این نیازهای اطلاعاتی، توسط صورت های مالی امکان‌پذیر نمی‌باشد، ولی نیازهای مشترکی برای همه استفاده کنندگان وجود دارد که به وسیلۀ صورت های مالی قابل رفع می‌باشد.

وضعیت، عملکرد و انعطاف‌پذیری مالی واحد تجاری برای استفاده کنندگان صورت های مالی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. اصولاً، هرگاه صورت‌های مالی ملزم به رفع نیازهای اطلاعاتی سرمایه‌گزاران باشد، بیشترِ نیازهای سایر استفاده‌کنندگان را نیز حدالمقدور تامین می‌کند. به عبارت دیگر؛ اطلاعات تهیه شده برای سرمایه‌گذاران، به عنوان یک مرجع اطلاعاتی برای سایر استفاده‌کنندگان نیز مفید واقع می‌گردد؛ زیرا میتوانند اطلاعات صریح تری را که در معاملات خود با واحد تجاری بدست می‌آورند با این مرجع اطلاعاتی بسنجند.

استفاده‌ کنندگان صورت های مالی شامل:

  • سرمایه‌گذاران
  • اعطاکنندگان کالا، خدمات و سایر بستانکاران
  • مشتریان
  • کارکنان واحد تجاری
  • دولت و موسسات دولتی
  • جامعه به طور عام
  • سایر استفاده کنندگان

مسئولیت های صورت های مالی

مدیریت واحد تجاری، مسئول تهیه و ارائۀ صورت‌های مالی میباشد. این صورتها ابزار اصلی انتقال اطلاعاتِ مالیِ واحد تجاری، به اشخاص خارج از سازمان، می‌باشد. مدیریت با استفاده از جزئیات اطلاعات، در انجام وظایف، برنامه ریزیی، تصمیم‌گیری و کنترل، می‌تواند به رفع نیاز های خود بپردازد.

گزارش این قبیل اطلاعات، خارج از دامنه کاربرد مجموعه می‌باشد. بنابراین، اطلاعات مندرج در صورت‌هایِ مالیِ انتشار یافته، باید با اطلاعات مورد استفادۀ مدیریت، جهت ارزیابی وضعیت، عملکرد و انعطاف‌پذیری مالی واحد تجاری، کاملاً منطبق باشد.

صورت های مالی در سانیران

نرم افزارحسابداری جامع سانیران با ابزار قدرتمند گزارش‌ساز این قابلیت را دارد، که صورت های مالی مورد نظر را تهیه و ارائه کند و نیاز‌های اطلاعاتی استفاده کننده‌ها را بر طرف کند.

برچسب ها
به دنبال نرم افزار حسابداری و مالی هستید؟

نرم افزار یکپارچه سانیران با قابلیت های بی نظیر بهترین انتخاب را به شما می دهد.

بحث درباره این مقاله را شما آغاز کنید!

دانلود رایگان

نرم افزار حسابداری

به این مطلب امتیاز دهید
Rate this post
این مطلب را به اشتراک بگذارید
فهرست