Rate this post

انبار و حسابداری انبار در نرم افزار حسابداری دقیق سانیران

آموزش طراحی کدینگ بر اساس ماهیت کالا

امروزه طراحی یک کدینگ مطلوب باید بر اساس ماهیت کالا بوده تا بتوان آن را در سطح موسسه گردش داده و دارای هیچ گونه خللی در امر محاسبات یا انتقال کالاها نباشیم .

شیوه عمل بر اساس کدگذاری در سطح گروه باید انجام بپذیرد و بر اساس ماهیت اصلی کالا که تعیین میشود باید بتوانیم گروه بندی موثری انجام دهیم .

معرفی یک کدینگ موثر و با دوام برای یک شرکت توان آن را برای ردیابی , گزارش گیری به موقع و نتیجه گیری منطقی افزایش میدهد .

منطق پیاده سازی آن در یک روش تعریف شده می تواند به صورت زیر باشد :

ابتدا با تقسیم بندی کالاها به گروههای اصلی و سپس به گروه(های) فرعی می توان بر اساس ماهیت کالا به کدگذاری منطقی رسید .

تعریف گروه کالا :

کدینگ کالا

 تقسیم بندی کالاها بر اساس مهمترین ماهیت آن گروه کالا را تشکیل داده و گروه اصلی همواره مهمترین ماهیت برای یک کالا و گروههای فرعی به ترتیب اهمیت برای شرکت مربوطه جزو زیر گروههای , گروه اصلی قرار میگیرند   .

اساس ماهیت یک کالا را مواردی چند تعیین می کند که از آن جمله  می توانند نمونه های ذیل باشند :

جنس                              کشور سازنده                            سیاست شرکت

رنگ                             نوع صنعت                               و …

نوع                               قیمت کالا

 با یک مثال موارد فوق بهتر نمایان میگردد .

فرض کنیم کالایی همچون پارچه که دارای تنوعی بسیار است را می خواهیم کد گذاری کنیم .

ابتدا آن را بر اساس اهمیت ماهیت کالا تقسیم بندی میکنیم و سپس به هر کدام نام یک گروه می دهیم .

برچسب ها
به دنبال نرم افزار حسابداری و مالی هستید؟

نرم افزار یکپارچه سانیران با قابلیت های بی نظیر بهترین انتخاب را به شما می دهد.

بحث درباره این مقاله را شما آغاز کنید!

دانلود رایگان

نرم افزار حسابداری

به این مطلب امتیاز دهید
Rate this post
این مطلب را به اشتراک بگذارید
فهرست