Rate this post

عملیات تکمیلی خرید در نرم افزار خرید و تدارکات سانیران

ثبت فاکتور خرید، پایان عملیات برون سازمانی، در سیستم تدارکات سانیران ، بوده و ادامۀ عملیات، فارغ از عوامل خارج سازمان انجام می‌پذیرد.

پس از ثبت فاکتور خرید کالا، بررسی و کنترل کیفی کالا، تعیین کننده کیفیت کالای مورد نظر می‌باشد. در سیستم تدارکات سانیران، با رسید موقّت کالا، در سیستم انبار ، کنترل‌های لازم انجام پذیرفته و در صورت کنترل کیفی، دستور رسید قطعی به انباردار، صادر می‌گردد. بدین ترتیب فرآیند خرید با درخواست از انبار آغاز شده و در نهایت با رسید به انبار به پایان می‌رسد.

در سیستم تدارکات سانیران، در هر مرحله، اعم از هنگامی که رسید موقت یا رسید دائم، ثبت می‌گردد؛ این قابلیت وجود دارد که بتوان بدلیل عدم کیفیت کالای خریداری شده، حواله برگشت از سیستم انبار ، صادر گردد. ولی باید این برگشت از انبار، بر اساس مجوز مربوطه از کنترل کیفی، صورت پذیرد.

سیستم انبار و سیستم تدارکات سانیران

سیستم انبار و سیستم تدارکات سانیران

با توجه به مدیریت ارتباط سیستم انبار و سیستم تدارکات سانیران؛ کلیۀ عملیات مربوط به سند حسابداری کالای خریداری شده، باید از سیستم انبار، صادر گردد. برای این منظور، هنگام رسید کالا در سیستم انبار می‌بایست مبالغ فاکتورهای خرید هنگام رسید کالا، از سیستم تدارکات، فراخوانی گردد. از دیگر امکانات این بخش، فراخوانی عوامل فاکتور خرید، مثل تخفیف، مالیات و غیره از سیستم تدارکات در سیستم انبار می‌باشد.

برچسب ها
به دنبال نرم افزار حسابداری و مالی هستید؟

نرم افزار یکپارچه سانیران با قابلیت های بی نظیر بهترین انتخاب را به شما می دهد.

بحث درباره این مقاله را شما آغاز کنید!

دانلود رایگان

نرم افزار حسابداری

به این مطلب امتیاز دهید
Rate this post
این مطلب را به اشتراک بگذارید
فهرست