Rate this post

نرم افزار حسابداری سانیران

آموزش سیستم فروش : معرفی فاکتور فروش

فاکتور فروش

در منوی افقی سیستم بر روی منوی فاکتور فروش کلیک کنید . برای معرفی فاکتور فروش جدید برروی کلید + در بالای فرم کلیک کنید مبنای صدور فاکتور فروش را انتخاب کنید تاریخ فاکتور فروش را وارد کنید با کلیک کردن برروی کلید کمبو در بخش مرکز فروش لیست مراکز فروش در دسترس شما قرار میگیرد مرکز فروش مورد نظر را انتخاب کرده و برروی کلید تائید کلیک کنید با کلیک کردن برروی برروی کلید کمبو در بخش مشتری  لیست مشتریان در دسترس شما قرار می گیرد مشتری مورد نظر را با کلیک کردن برروی آن انتخاب کرده و برروی کلید تائید کلیک کنید در صورتی که مشتری انتخابی دارای واسط فروش باشد واسط آن در قسمت واسط فروش نمایش داده می شود انبار مورد نظر را با کلیک کردن برروی آن انتخاب کرده و برروی کلید تائید کلیک کنید.

فاکتور فروش

فاکتور فروش

با کلیک کردن برروی کلید کمبو در بخش نحوه فروش لیست نحوه های فروش نمایش داده میشود شما باید در این قسمت نحوه فروش مورد نظر را انتخاب کنید با کلیک کردن برروی کلید کمبو در بخش نحوه دریافت لیست نحوه های دریافت نمایش داده می شود شما باید در این قسمت نحوه دریافت مورد نظر را انتخاب کنید . با کلیک کردن برروی کلید کمبو در بخش محل تحویل لیست محل های تحویل نمایش داده می شود شما باید در این قسمت محل تحویل مورد نظر را انتخاب کنید .سپس با کلیک کردن برروی ستون کد کالا در بخش پایینی فرم فاکتور کمبوی کد کالا نمایش داده می شود با کلیک برروی این کلید لیست کالاها نمایش داده میشود برروی کلید تائید کلیک کنید با انتخاب کالا موجودی آن موسسه و انبار در پایین فرم فاکتور فروش نمایش داده می شود حال مقدار کالا را وارد کنید با وارد کردن مقدار کالا و رفتن به قسمت فی در صورتی که کالا اعلامیه قیمت صادر شده باشد فی و مبلغ آن نمایش داده می شود در صورتی که بخواهید مقدار کالا را به واحد فرعی وارد کنید با کلیک کردن برروی واحد سنجش کلید کمبو نمایش داده می شود در صورتی که کالا دارای واحد سنجش فرعی باشد فرم واحد سنجش فرعی کالا در دسترس شما قرار می گیرد در صورتی که نحوه شماره گذاری تحویل فروش در سیستم انبار بصورت اتوماتیک باشد فاکتور فروش بلافاصله ثبت می شود ولی در صورتیکه نحوه شماره گذاری تحویل فروش در سیستم انبار بصورت دستی باشد با نمایش پیغام میبایست شماره تحویل فروش را وارد کرده و برروی کلید تائید کلیک کنید .

چگونگی کنترل حد اعتباری مشتریان در فاکتور فروش :

۱-اگر امکان کنترل حد اعتباری مشتریان انتخاب نشده باشد حد اعتباری مشتریان کنترل نمی شود .

۲-در صورتی کنترل حد اعتباری مشتریان انتخاب شده باشد در فاکتورهای فروش صادر شده از روی حواله های فروش صادر شده از روی اسناد درخواست ، پیش فاکتور و قرارداد فروش یا در فاکتورهای صادر شده از روی حواله تحویل های صادر شده از روی حواله فروش های صادر شده از روی اسناد درخواست پیش فاکتور و قرارداد فروش حتی با وجود امکان کنترل حد اعتباری مشتریان کنترل نمی شود اعتبار چنین مشتریانی در هنگام صدور حواله فروش کنترل شده است در فاکتورهای فروش صادر شده از روی حواله های فروش بدون مبنا یا در فاکتورهای صادر شده از روی حواله های تحویل صادر شده از روی حواله های فروش بدون مبنا و یا در فاکتورهای فروش صادر شده از روی پیش فاکتور یا در فاکتورهای فروش صادر شده بدون مبنا در هنگام ذخیره فاکتور فروش اعتبار  مشتری کنترل می شود پس از ذخیره فاکتورفروش

۱٫ وضعیت ثبت موقت در بالای فرم فاکتور فروش برای آن نمایش داده می شود

۲٫عوامل فروش اجباری و عوامل شرطی بطور اتوماتیک محاسبه می شوند

۳٫جمع مقدار ستون مقدار در پایین فرم فاکتور فروش به واحد اصلی نمایش داده می شود

۴٫جمع مبلغ ، اضافات ، کسورات و جمع کل سند در پایین فرم فاکتور فروش نمایش داده می شود

۵٫ در صورتی که فاکتور فروش صادر شده بدون مبنا باشد یا از روی حواله فروش و یا از روی پیش فاکتور فروش صادر شود اطلاعات مربوط به موجودی کالا در انبار در پایین فرم فاکتور فروش به میزان کالای فاکتور شده تغییر می کند

۶٫ در صورتی که فاکتور فروش صادر شده بدون مبنا باشد یا از روی حواله فروش و یا از روی پیش فاکتور فروش صادر شود

سیستم فروش بصورت اتوماتیک یک حواله تحویل فروش در سیستم انبار صادر می کند در سیستم انبار این حواله تحویل صادر شده توسط  سیستم فروش به هیچ وجه قابل ویرایش نیست و با حذف فاکتور فروش بصورت اتوماتیک حذف می شود در فاکتورهای که اقلام آن از روی پیش فاکتور باشد هنگام صدور فاکتور تنها عوامل موجود در پیش فاکتور محاسبه می شود.

برچسب ها
به دنبال نرم افزار حسابداری و مالی هستید؟

نرم افزار یکپارچه سانیران با قابلیت های بی نظیر بهترین انتخاب را به شما می دهد.

بحث درباره این مقاله را شما آغاز کنید!

دانلود رایگان

نرم افزار حسابداری

به این مطلب امتیاز دهید
Rate this post
این مطلب را به اشتراک بگذارید
فهرست