Rate this post

آموزش نرم افزار حسابداری سانیران

قیمت گذاری اسناد

قیمت گذاری اسناد

قیمت گذاری اسناد

تعیین قیمت استاندارد :

این فرم به منظور معرفی نرخ استاندارد برای کالاهای که به روش حسابداری استاندارد پذیر تخصیص داده شده اند مورد استفاده قرار می گیرد با انتخاب روش حسابداری لیست کالاهای این روش حسابداری در جدول پایین در اختیار شما قرار می گیرد .

در فیلد نرخ استاندارد باید نرخ استاندارد مربوط به هر کالا را برای سیستم معرفی شود .

 

قیمت گذاری واقعی :

برای قیمت گذاری واقعی اسناد وارده در ستون قیمت واقعی می بایست قیمت واقعی را وارد نمود و نهایتا” با زدن دکمه محاسبه قیمت واقعی کلیه اسناد ورودی که قبلا” دارای قیمت استاندارد می باشند را قیمت گذاری نمود .

برگشت از قیمت گذاری استاندارد :

در صورتیکه بخواهید قیمت گذاری استاندارد انجام شده در مراحل فوق را برگردانید یا حذف کنید ابتدا روش حسابداری مورد نظر را انتخاب کنید و سپس بر روی کلید حذف قیمت گذاری کلیک کنید .

برگشت از قیمت گذاری واقعی :

در صورتیکه بخواهید قیمت گذاری واقعی انجام شده در مراحل فوق را برگردانید یا حذف کنید ابتدا روش حسابداری مورد نظر را انتخاب کنید و سپس بر روی کلید حذف قیمت گذاری کلیک کنید .

قیمت گذاری اسناد صادره :

پس از تائید اسناد انبار و سپس قیمت گذاری اسناد وارده آنها در طی یک دوره زمانی می توان یک یا چند کالا را که کلیه اسناد وارده و صادره آن در طی آن دوره زمانی تائید شده اند را انتخاب کرد و برای آنها عملیات قیمت گذاری صادره ها را انجام داد با انجام این عملیات کلیه اسناد صادره بدون مبنای یک کالا با روش تعیین شده در روش حسابداری آن قیمت گذاری شده و کلیه اسناد صادره و  وارده با مبنا نیز نرخ سند مبنایشان قیمت گذاری می شوند همچنین اسناد صادره کالا با نوع دارایی ثابت نیز در این فرآیند با روش شناسایی ویژه قیمت گذاری می شوند علاوه براین از هرگونه تغییر قیمت اسناد وارده با انجام عملیات قیمت گذاری صادره ها تعدیلات اسناد نیز محاسبه خواهند شد .

تذکر: دوره زمانی قیمت گذاری صادره ها نیز همانند عملیات تائید حداقل یک روز است بعد از انجام محاسبات قیمت گذاری صادره   ها برای انجام یک کالا دیگر امکان برگشت تائید اسناد آن کالا وجود نخواهد داشت قیمت گذاری بدون توجه به روش آن می تواند در دو سطح تنظیم و محاسبه شود قیمت گذاری در سطح روش حسابداری کالا ، قیمت گذاری در سطح روش حسابداری انبار .

قیمت گذاری در سطح روش حسابداری کالا:

در این حالت کالا در سطح کلیه انبارهای یک شرکت با یک نرخ گردش خواهد داشت و بعبارت دیگر نرخ خروجی کالا با روش میانگین موزون یا فایفو در سطح کل موسسه محاسبه خواهد شد در این حالت اسناد انتقال بین انبارها هیچ تاثیری بر روی موجودی کالا در سطح روش حسابداری نداشته و بدین ترتیب در فرایند قیمت گذاری صادره ها بی تاثیر خواهند بود و ریالی نمی شود .

تذکر: در این حالت روش حسابداری حسابها و کالای تخصیص داده شده در اختیار کاربر قرار خواهد گرفت تا برای قیمت گذاری صادره ها آنها را انتخاب کند .

قیمت گذاری در سطح انبار:

در این حالت کالا در سطح هریک انبارهای شرکت با نرخ محاسبه شده در سطح همان انبار به گردش خواهد افتاد و بعبارت دیگر نرخ خروجی های کالا با روش میانگین یا فایفو در سطح هر انبار جداگانه محاسبه خواهد شد در چنین حالتی اسناد انتقال بین انبارها در قیمت گذاری خروجی موثر خواهد بود و ریالی می شود و موجب جابجائی ریال از یک انبار به انبار دیگر خواهد شد و برای آنها سند حسابداری صادر خواهد شد .

تذکر: در این حالت نیز انبارهای تعریف شده در سیستم و کالای مربوطه در اختیار کاربر قرار خواهد گرفت تا برای قیمت گذاری صادره ها آنها را انتخاب کند .

برگشت از ریالی کردن :

در صورتی که بخواهید قیمت گذاری صادره ها را برگشت دهید و قیمت محاسبه شده آنها را حذف کنید باید برروی همین دکمه قیمت گذاری کلیک کنید تا فرم ریالی شدن ظاهر شود سپس روش حسابداری یا کالاهای مورد نظر خود را که می خواهید قیمت گذاری اسناد آنها را حذف کنید و برگشت از قیمت گذاری را انجام دهید را انتخاب کنید .

برچسب ها
به دنبال نرم افزار حسابداری و مالی هستید؟

نرم افزار یکپارچه سانیران با قابلیت های بی نظیر بهترین انتخاب را به شما می دهد.

بحث درباره این مقاله را شما آغاز کنید!

دانلود رایگان

نرم افزار حسابداری

به این مطلب امتیاز دهید
Rate this post
این مطلب را به اشتراک بگذارید
فهرست