3/5 - (1 امتیاز)

مالیات حقوق و دستمزد چیست/ نرم افزار حسابداری سانیران

کارفرما موظف است در زمان تهیه لیست حقوق و دستمزد، مالیات متعلق کارگر را با توجه به ضریب جدول مالیاتی، پس از کسر معافیتهای قانونی، محاسبه نموده و از حقوق کارگر کسر و به حساب وزارت امور اقتصادی و دارایی واریز نماید. بنابراین مالیات متعلقه کارگر نیز یکی از کسورات حقوق و دستمزد محسوب می‌گردد.

چرخه و مراحل انجام هزینه و حسابداری حقوق و دستمزد به شرح ذیل می‌باشد:

۱-واحد حضور و غیاب اطلاعات ورود و خروج پرسنل را به واحد حسابداری ارسال می نماید.

۲- واحد حسابداری با توجه به اطلاعات دریافتی از ورود و خروج و اطلاعاتی که قبلاً از کارگزینی در ارتباط با حقوق پایه و سایر موارد دریافت نموده است؛ محاسبات مربوط به حقوق و دستمزد را با توجه به قوانین انجام می‌دهد.

۳- اقدام به تهیه و تکمیل لیست حقوق و دستمزد می‌گردد.

۴- با رعایت موارد زیر سند حسابداری حقوق و دستمزد صادر می گردد:

الف) برابر کل حقوق و مزایا حساب کنترل هزینه دستمزد بدهکار می‌گردد.

ب) بابت کسورات (حق بیمه اجتماعی، مالیات، وام، ذخیره ایام مرخصی ..) حسابهای مربوطه بستانکار می‌گردد.

ج) مابه التفاوت کل هزینه حقوق و دستمزد و کسورات مذکور خالص حقوق پرداختنی است که به این حساب منظور خواهد شد.

د) هزینه بیمه اجتماعی سهم کارفرما و بیمه بیکاری به بدهکار حساب بیمه بیکاری منظور و از طرفی حساب حق بیمه پرداختنی بستانکار می‌شود.

حساب هزینه بیمه اجتماعی     xx

حساب هزینه بیمه بیکاری    ××

ه) تسهیم هزینه حقوق و دستمزد: در مؤسسات تولیدی، تعیین بهای تمام شده اهمیت ویژه ای دارد. بنابراین، برای این منظور هزینه های حقوق و دستمزد تفکیک می‌گردند و دستمزد مستقیم تولید به حساب کالای در جریان ساخت و هزینه های دستمزد غیرمستقیم، فوق‌العاده اضافه کاری و نوبت کاری، هزینۀ دستمزد ایام مرخصی و حق بیمه سهم کارفرما، حق بیمه بیکاری و … به حساب کنترل سربار ساخت و کنترل سربار توزیع و فروش سایر سربار حسب مورد منظور می‌گردد.

یعنی در واقع ثبت زیر صورت می پذیرد:

در زمان پرداخت حقوق ثبتهای زیر در دفاتر انجام خواهد پذیرفت:

حساب حقوق و دستمزد پرداختنی     ××

حساب صندوق/ بانک        xx

بابت واریز حق بیمه اجتماعی به حساب سازمان تأمین اجتماعی

و در زمان پرداخت مالیات به حساب وزارت اقتصاد و دارایی ثبت زیر انجام می پذیرد:

حساب مالیات پرداختنی      ××

حساب صندوق / بانک      ××

بابت واریز مالیات حقوق به حساب دارایی

برچسب ها
به دنبال نرم افزار حسابداری و مالی هستید؟

نرم افزار یکپارچه سانیران با قابلیت های بی نظیر بهترین انتخاب را به شما می دهد.

بحث درباره این مقاله را شما آغاز کنید!

دانلود رایگان

نرم افزار حسابداری

به این مطلب امتیاز دهید
3/5 - (1 امتیاز)
این مطلب را به اشتراک بگذارید
فهرست