Rate this post

مثال جامع عملیات بستن حساب

برای تبین و تشریح بهتر مباحث پیشین مطرح شده به یک  مثال جامع عملیات بستن حساب ها در پایان دوره ی مالی توجه کنید :

تراز آزمایشی اصلاح شدۀ شرکت یکمیا در پایان سال ۱۳۸۸ به صورت زیر است:

مطلوب است:

الف) ثبت های مربوط به بستن حساب های موقت شرکت یکمیا در پایان سال ۱۳۸۸ در دفتر روزنامه شرکت

ب) تهیه تراز آزمایشی اختتامیه در پایان سال ۱۳۸۸

ج) ثبت روزنامه مربوط به انتقال حساب های دائمی به سال مالی بعد

د) ثبت روزنامه مربوط به افتتاح حساب های دائمی در ابتدای سال مالی بعد

نرم افزار حسابداری

پاسخ:

الف) بستن حساب های موقت

مرحلۀ اول: بستن حساب درآمدها

 

مرحلۀ دوم: بستن حساب هزینه ها

نرم افزار حسابداری

 

مرحلۀ سوم: بستن حساب خلاصه سود و زیان

 

مرحلۀ چهارم: بستن حساب برداشت

چون حساب برداشت مانده ندارد، بستن حساب برداشت موضوعیت ندارد.

ب) تراز آزمایشی اختتامیه

نرم افزار حسابداری

در تراز آزمایشی اختتامیه فوق، مانده حساب سرمایه از حساب دفتر کل زیر به دست آمده است.

ج) ثبت روزنامۀ مربوط به انتقال حساب های دائمی به سال بعد

د) ثبت روزنامه مربوط به افتتاح حساب های دائمی در ابتدای سال بعد

نرم افزار حسابداری

 

امروزه بیشتر موسسات در کلیه سطوح کوچک و متوسط و بزرگ از از نرم افزارهای حسابداری جهت مدیریت عملیاتهای مالی خود استفاده می کنند.

این امر به عنوان تضمینی است برای این که سطوح در آمد ، هزینه و سرمایه آنها به طور موثر نظارت و ثبت شده باشد . در این راستا نرم افزارهای حسابداری و مالی یک ابزار جدید در حسابداری هستند .

برچسب ها
به دنبال نرم افزار حسابداری و مالی هستید؟

نرم افزار یکپارچه سانیران با قابلیت های بی نظیر بهترین انتخاب را به شما می دهد.

بحث درباره این مقاله را شما آغاز کنید!

دانلود رایگان

نرم افزار حسابداری

به این مطلب امتیاز دهید
Rate this post
این مطلب را به اشتراک بگذارید
فهرست