Rate this post

بهای تمام شدۀ کالای فروش رفته با استفاده از روشLIFO/ نرم افزار حسابداری

ارزیابی موجودی کالا در روش ثبت دائمی

همان طور که در قسمت های قبل بیان گردید،

در این روش فرض می شود هر کالایی که دیرتر خریداری شده، زودتر به فروش رسیده است.

در محاسبه بهای تمام شدۀ کالای فروش رفته با استفاده از روشLIFO

بنابراین ، ۲۰۰ کیلو از فروش مرحلۀ اول از محل خرید مرحلۀ اول و بقیه ( ۲۰ واحد) از محل موجودی کالای اول دوره بوده است.

لذا بهای تمام شده کالای فروش رفته در مرحلۀ اول با استفاده از روش اولین صادره از آخرین وارده (LIFO) برابر است با :

(۲۰۰ × ۱۱۵۰) + (۲۰ × ۱۰۰۰) = ۲۵۰,۰۰۰

پس در بهای تمام شدۀ کالای فروش رفته با استفاده از روشLIFO داریم

با توجه به توضیحات فوق فرض می شود که فروش دوم نیز کلاً از محل خرید دوم بوده است.

بنابراین، بهای تمام شدۀ کالای فروش رفته در مرحلۀ دوم با استفاده از روش اولین صادره از آخرین وارده (LIFO) برابر است با:

۲۵۰ × ۱۲۰۰ = ۳۰۰,۰۰۰

بنابراین کل بهای تمام شدۀ کالای فروش رفته در شرکت مهتاب طی سال ۱۳۸۹ با استفاده از روش اولین صادره از آخرین وارده (LIFO)  مبلغ ۵۵۰۰۰۰ ریال است:

۲۵۰,۰۰۰ + ۳۰۰,۰۰۰ = ۵۵۰,۰۰۰

اکنون خودتان مثال فوق را با فرض استفاده از روش ثبت ادواری موجودی کالا پاسخ دهید.

نرم افزار حسابداری

خواهید دید نتایج روش هایی که  شناسایی ویژه و روش اولین صادره از اولین وارده (FIFO)  با هر دو روش (سیستم) ثبت ادواری و دائمی یکسان است،

ولی روش های میانگین موزون و روش اولین صادره از آخرین وارده (LIFO) در روش (سیستم) ثبت ادواری و دائمی به نتایج مختلفی خواهد رسید.

برچسب ها
به دنبال نرم افزار حسابداری و مالی هستید؟

نرم افزار یکپارچه سانیران با قابلیت های بی نظیر بهترین انتخاب را به شما می دهد.

بحث درباره این مقاله را شما آغاز کنید!

دانلود رایگان

نرم افزار حسابداری

به این مطلب امتیاز دهید
Rate this post
این مطلب را به اشتراک بگذارید
فهرست