Rate this post

مراحل تهیۀ صورت مغایرت بانکی

تهیه صورت مغایرت بانکی شامل چند مرحله است:

مرحله اول

اولین مرحله (در مراحل تهیۀ صورت مغایرت بانکی) برای تهیۀ صورت مغایرت بانکی این است که تک تک اقلام ثبت شده در دفاتر شرکت و صورت حساب بانک را بررسی نمائید.

تمام اقلامی که در بدهکار دفاتر شرکت ثبت شده اند باید با اقلامی که در بستانکار صورت حساب بانک ثبت شده اند مقابله گردند و برعکس،

اقلامی که در بستانکار دفاتر شرکت ثبت شده اند باید با اقلامی که در بدهکار

صورت حساب بانک ثبت شده اند مقابله گردند.

 

نرم افزار حسابداری

مرحلۀ دوم

در مرحلۀ دوم (در مراحل تهیۀ صورت مغایرت بانکی) باید تک تک اقلامی که در مرحلۀ اول مقابله نشده اند مشخص شوند.

این اقام را اصطلاحاً اقلام باز می گویند و به چهار گروه زیر تقسیم می شوند:

۱- اقلام باز بدهکار دفتر

۲ – اقلام باز بستانکار دفتر

۳ – اقلام باز بدهکار صور تحساب بانک

۴ – اقلام باز بستانکار صورت حساب بانک

 

۱- اقلام باز بدهکار دفتر

این اقلام شامل مواردی است که حسابدار شرکت آنها را در ستون بدهکار دفتر معین حساب بانک ثبت کرده است لیکن

به عللی تا پایان ماه مورد نظر در ستون بستانکار صورت حساب بانک منعکس نشده است. از جمله این اقلام واریزهائی است که

از شهرهای دیگر در وجه حساب بانکی شرکت حواله و مستندات آن به شرکت ارائه م یشود ولی وجه آن با تأخیر به بانک می رسد. برخی از این وجوه را «وجوه بین راهی» هم می گویند.

هنگام تهیۀ صورت مغایرت بانکی، اقلام باز بدهکار دفتر به مانده طبق صور تحساب بانک اضافه می شود.

نرم افزار حسابداری

در ادامه به توضیح  سایر اقلام پرداخته می شود.

برچسب ها
به دنبال نرم افزار حسابداری و مالی هستید؟

نرم افزار یکپارچه سانیران با قابلیت های بی نظیر بهترین انتخاب را به شما می دهد.

بحث درباره این مقاله را شما آغاز کنید!

دانلود رایگان

نرم افزار حسابداری

به این مطلب امتیاز دهید
Rate this post
این مطلب را به اشتراک بگذارید
فهرست