3.2/5 - (10 امتیاز)

مفروضات و اصول حسابداری

حسابداری مانند سایر دانش های بشری، مفاهیم، مفروضات و اصول مشخصی دارد. این مفاهیم، مفروضات و اصول تحت عنوان مفاهیم اساسی حسابداری و گزارشگری مالی شناخته می شوند. در مورد طبقه بندی مفاهیم اساسی حسابداری اتفاق نظر وجود ندارد؛

اما، طبقه بندی زیر بیشتر متداول است:

نرم افزار حسابداری

 

در ادامه این مبحث هر کدام از مفاهیم فوق تشریح می گردد.

مفروضات، اصول و میثا قهایی که قواعد انجام عملیات حسابداری را تعیین می نماید

و همواره باید مورد توجه حسابداران قرار گیرد را مفاهیم اساسی حسابداری می نامند.

 

الف) مفروضات حسابداری

مفروضات حسابداری

منشأ و شالودۀ اصول حسابداری و مبنای تهیه و تنظیم صور تهای مالی واحدهای اقتصادی را

تشکیل می دهند. هر کدام از مفروضات حسابداری می تواند منشأ کی یا چند اصل حسابداری باشد.

مفروضات حسابداری، مبنای تهیه و تنظیم صور تهای مالی و منشأ و شالوده اصول حسابداری هستند.

مفروضات حسابدای ۵ تا است:

یک – فرض تفکیک شخصیت

دو – فرض تداوم فعالیت

سه – فرض دورۀ مالی

چهار –  فرض یا مبنای تعهدی

پنج – فرض واحد پول (واحد اندازه گیری)

نرم افزار حسابداری

برچسب ها
به دنبال نرم افزار حسابداری و مالی هستید؟

نرم افزار یکپارچه سانیران با قابلیت های بی نظیر بهترین انتخاب را به شما می دهد.

بحث درباره این مقاله را شما آغاز کنید!

دانلود رایگان

نرم افزار حسابداری

به این مطلب امتیاز دهید
3.2/5 - (10 امتیاز)
این مطلب را به اشتراک بگذارید
فهرست