راهکار ساینا ویژه شرکت های متوسط

ویژه شرکت های حیطه های بازرگانی، تولید، پیمانکاری و خدمات

شرکت هایی که در حوزه بازرگانی فعالیت دارند

کنترل موجودی ها و محاسبه دقیق قیمت تمام شده کالای فروش رفته و نیز مدیریت دریافت و پرداخت به مشتریان و تامین کنندگان در شرکت های بازرگانی , مهمترین دغدغه های شرکت هایی که به امر خرید و فروش کالا فعالیت دارند.

 • صرفه جویی در زمان و هزینه با کنترل فرآیندهای سازمانی
 • تخصیص دقیق هزینه ها به مراکز فعالیت
 • محاسبه بهای تمام شده کالای فروخته شده
 • تعیین میزان فروش و سود حاصله
 • زمان بندی در دریافت و پرداختها
 • مدیریت کارآمد فرآیندها در تمامی سازمان
 • افزایش کیفیت فعالیت ها در کنار کاهش زمان و هزینه
 • تصمیم گیری های بهتر با افزایش شفافیت فرآیندی

شرکت هایی که در حوزه تولید فعالیت دارند

محاسبه دقیق قیمت تمام شده محصولات به استناد فرمولاسین مختلف محصولات در مراکز تولید با استفاده از کنترل و ردیابی مواد اولیه , محاسبه دستمزد ، تعیین سربار ساخت و ارائه گزارشات سود و زیان و انحرافات ناشی از پیش بینی ها ، تنها بخشی از دستاورهای مجموعه ی سیستم ها در حوزه تولید کارخانجات می باشد.

 • صرفه جویی در زمان و هزینه با کنترل فرآیندهای سازمانی
 • تخصیص دقیق هزینه ها به مراکز فعالیت
 • ردیابی بهای تمام شده کالای ساخته شده
 • تفکیک هزینه ها نیروی انسانی به سطوح
 • تخصیص هزینه های سربار به مراکز
 • مدیریت کارآمد فرآیندها در تمامی سازمان
 • افزایش کیفیت فعالیت ها در کنار کاهش زمان و هزینه
 • تصمیم گیری های بهتر با افزایش شفافیت فرآیندی

شرکت هایی که در حوزه پیمانکاری فعالیت دارند

کلیه فرآیند های مرتبط با شرکت های پیمانکاری اعم از ثبت قراردادها ، تهیه و کنترل ورود و خروج مصالح، محاسبه حقوق و دستمزد خدمات ارائه شده ، تعیین استهلاک ماشین آلات و نهایتا محاسبه قیمت تمام شده در سطوح WBS با مجموعه پیمانکاری سانیران به صورت یکپارچه و سیستماتیک انجام می پذیرد.

 • صرفه جویی در زمان و هزینه با کنترل فرآیندهای سازمانی
 • تخصیص دقیق هزینه ها به مراکز فعالیت
 • ردیابی بهای تمام شده خدمات ارائه شده
 • تفکیک هزینه ها نیروی انسانی به سطوح
 • رصد و ردیابی حساب پیمانکاران
 • مدیریت کارآمد فرآیندها در تمامی سازمان
 • افزایش کیفیت فعالیت ها در کنار کاهش زمان و هزینه
 • تصمیم گیری های بهتر با افزایش شفافیت فرآیندی

شرکت هایی که در حوزه خدمات فعالیت دارند

محاسبه دقیق حقوق و دستمزد پرسنل متناسب با انواع روش های مختلف ، محاسبه قیمت تمام شده خدمات ارائه شده ، کنترل و مدیریت فروش خدمات و نهایتا تعیین سود حاصله مهترین هدف مدیریت شرکت در موسسات خدماتی می باشد.

 • صرفه جویی در زمان و هزینه با کنترل فرآیندهای سازمانی
 • تخصیص دقیق هزینه ها به مراکز فعالیت
 • ردیابی بهای تمام شده خدمات ارائه شده
 • تفکیک هزینه ها نیروی انسانی به سطوح
 • قابلیت تعامل نیروی انسانی سازمان با فرآیندها
 • مدیریت کارآمد فرآیندها در تمامی سازمان
 • افزایش کیفیت انجام فعالیت ها با کاهش زمان و هزینه
 • تصمیم گیری های بهتر با افزایش شفافیت فرآیندی
فهرست