3.7/5 - (3 امتیاز)

نوشتن دفتر کل

نرم افزار حسابداری سانیران

نوشتن دفتر کل

 

نکته: در ستون عطف شماره صفحه دفتر روزنامه که مبلغ مربوطه از آن صفحه منتقل شده نوشته می شود

و در ستون مانده ، مانده حساب نوشته می شود.

معمولا قبل از ستون مانده ستونی هم برای تشخیص نوع مانده در نظر گرفته می شود:

که در آن مشخص میگردد که مانده حساب بدهکار است یا بستانکار.
هر چند شکلی رسمی و متداول برای دفترکل وجود دارد اما در جایی که هدف آموزش باشد می توان حساب دفتر کل را به شکل حرف  T در زبان انگلیسی نوشت که به حساب T معروف است.

در حساب T  سمت راست عملکرد بدهکار حساب و در سمت چپ عملکرد بستانکار حساب آورده می شود و در هر زمان اختلاف سمت راست و چپ نشان دهنده مانده حساب مربوطه است .

حال اگر سمت راست بیشتر باشد مانده حساب بدهکار است و اگر سمت چپ بیشتر باشد مانده حساب بستانکار است.

آقای عامری مدیر شرکت خدماتی آسمان در تاریخ ۹۱۰۹۲۵ اقدام به خرید یک سری ماشین آلات به مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال کرد که مبلغ ۶۰۰۰۰۰ ریال نقد پرداخت نمود.

نکته:

دفتر معین هم یکی از دفاتر حسابداری است که می توان جهت گزارشگیری بهتر از آن استفاده کرد.

شکل دفتار معین مانند دفتر کل است فقط در دفتر معین هر حساب دفتر کل بصورت جزئی تر آورده می شود .

مثلا از در دفتر کل یک حساب ، حسابهای پرداختنی داریم که طبق مدارک شامل مبالغی است:

که باید به آقایان امیدی و پیمان و گلنار پرداخت شود می بایست در دفتر معین برای هر کدام از آنها صفحه یا صفحات جداگانه داشته باشیم

و عملکرد هر کدام از آنها را بطور جداگانه در دفتر معین ثبت کنیم .

 

مطالب قبلی

 

کانال تلگرام     کانال آموزشی سانیران

نرم افزار حسابداری

راهنمای کاربردی سیستم حسابداری نرم افزار حسابداری سانیران

نرم افزار مالی

دانلود نرم افزار بیمه

برچسب ها
به دنبال نرم افزار حسابداری و مالی هستید؟

نرم افزار یکپارچه سانیران با قابلیت های بی نظیر بهترین انتخاب را به شما می دهد.

بحث درباره این مقاله را شما آغاز کنید!

دانلود رایگان

نرم افزار حسابداری

به این مطلب امتیاز دهید
3.7/5 - (3 امتیاز)
این مطلب را به اشتراک بگذارید
فهرست