Rate this post

آموزش نرم افزار جامع حسابداری سانیران : هزینه یابی استاندارد

هزینه یابی استاندارد
هزینه یابی استاندارد

هزینه یابی استاندارد روشی است در آن برای ثبت هزینه های رخ داده در طی دوره از یک نرخ استاندارد استفاده می شود تا برآوردی برای تعیین بهای تمام شده کالاها جهت کنترل بدست آید و در پایان دوره که نرخ واقعی بهای تمام شده کالاها محاسبه شد انحرافات مزبور محاسبه شده و در حسابهای مربوطه ثبت شوند .

معین موجودی : معین موجودی عبارتست از حساب معینی که باید برای هر روش حسابداری جهت در نظرگرفتن حساب موجودی انبار برای سیستم تعریف شود نحوه انجام کار بدین شکل می باشد که ابتدا کد روش ، عنوان روش، نوع قیمت گذاری و استاندارد پذیری روش را مشخص نموده و حسابهای موجودی و معلق خرید را تعیین می کنیم . در خاتمه با زدن کلید کالاهای مرتبط میتوان کالاهای مرتبط با روشهای مختلف را مشاهده نمود باید توجه داشت که هر کالا فقط به یک روش اختصاص پیدا می کند در صورت اختصاص کالا به یک روش دیگر نمی توان از آن کالا در روش دیگری استفاده نمود .

حساب معلق خرید : منظور از معین معلق خرید حساب معین واسط است در زمان قیمت گذاری های برآوردی توسط سیستم مورد استفاده قرارگرفته و منجر صدور سند حسابداری می شود .

تذکر :در صورتیکه قیمت گذاری در سطح روش حسابداری کالا باشد این حساب به هیچ عنوان نباید با حسابهای تفضیلی ارتباط داشته باشد اما اگر قیمت گذاری شرکت در سطح انبار تعریف شده باشد می توان حساب معین موجودی را حسابی تفضیلی پذیر تعریف کرد که در واقع تفضیل آن همان تفضیل انبار خواهد بود .

برچسب ها
به دنبال نرم افزار حسابداری و مالی هستید؟

نرم افزار یکپارچه سانیران با قابلیت های بی نظیر بهترین انتخاب را به شما می دهد.

بحث درباره این مقاله را شما آغاز کنید!

دانلود رایگان

نرم افزار حسابداری

به این مطلب امتیاز دهید
Rate this post
این مطلب را به اشتراک بگذارید
فهرست