Rate this post

تعریف واحد سنجش کالا | نرم افزار حسابداری سانیران

به مبنای اندازه گیری برای یک کالا که برابر یک واحد از کالای مزبور باشداطلاق می‌گردد.

تقسیم بندی واحد سنجش

  • واحد سنجش فرعی
  • واحد سنجش اصلی:

این میزان سنجش  اصلی ترین واحد اندازه گیری کالا در یک شرکت بوده که همه فعالیتهای آن کالا بر مبنای آن واحد اندازه گیری می شود.

واحد اصلی باید در محاسبات کاردکس و بخصوص انبار گردانی پایان سال نقش اصلی را ایفا کرده و اصلا از واحد دیگری به عنوان جانشین برای آن استفاده نکرد.

مثال:

کالای آهن که در صنعت می تواند بر اساس شاخه یا کیلو اندازه گیری شود اما تنها هر موسسه می تواند یکی از واحدهای اندازه گیری فوق را بر اساس واحد اصلی انتخاب کرده و دیگری را به عنوان واحد فرعی در نظر گیرد. این رفتار در موسسه از اهمیت خاصی بر خوردار بوده و تاثیر بسیار زیادی  در محاسبات کاردکس و رسیدن به نرخ قیمت تمام شده واقعی دارد.

  • واحد سنجش فرعی:

  این میزان سنجش به عنوان یک واحد اندازه گیری,  جانشین واحد اندازه  گیری اصلی شده و همه خصوصیات آن را می تواند در بر گیرد.

سوال مطرح شده دلیل استفاده از واحد اندازه گیری فرعی در فعالیت موسسه می‌باشد که به خاطر کنترل داده‌ها و تاثیر تغییرات به خاطر تبدیل دو واحد به یکدیگر بوده تا مدیریت تاثیرات ان را به عنوان یک عامل کنترلی بررسی کند. دیگر اینکه در صنایعی مانند تولید پارچه در هنگام فروش کالا باید محصول فروخته شده در برخی اوقات در فاکتور فروش به سه واحد اندازه گیری ثبت شده تا مشتری از میزان کالای فروخته شده و تاثیرات ان با واحدهای مختلف آگاه گردد.

در هر شرکت می تواند برای هر کالای واحدهای اندازه گیری متفاوت داشت اما در عمل چیزی که نشان داه شده, مشخص شده که نیازی به بیش از حداکثر ۴ واحد اندازه گیری برای هر کالا نیست.

برچسب ها
به دنبال نرم افزار حسابداری و مالی هستید؟

نرم افزار یکپارچه سانیران با قابلیت های بی نظیر بهترین انتخاب را به شما می دهد.

بحث درباره این مقاله را شما آغاز کنید!

دانلود رایگان

نرم افزار حسابداری

به این مطلب امتیاز دهید
Rate this post
این مطلب را به اشتراک بگذارید
فهرست