1. خانه
  2. آموزش حسابداری
  3. وضعیت کارهای انجام شده – سیستم حسابداری پیمانکاری

وضعیت کارهای انجام شده – سیستم حسابداری پیمانکاری

Rate this post

سیستم حسابداری پیمانکاری

حسابداری پیمانکاری یکی از روشهای خاص حسابداری است که دارای اصول و روشهای است که در انواع قراردادها و پروژه‌ها، اعم از کوچک و بزرگ و چند ملیتی و … مورد استفاده قرار می‌گیرد. در واقع، حسابداری پیمانکاری، همۀ اطلاعات مالی و غیر مالی مورد نیاز پیمانکار را برای پیشرفت در صحنۀ رقابت و ادارۀ شرکت، در اختیار پیمانکار می‌گذارد.

می‌توان گفت؛ در حسابداری پیمانکاری ، ارجاع طرح‌های ساخت و ساز از طرف کارفرمایانِ عمومی و خصوصی به پیمانکاران و انعقاد قراردادهای بلندمدت پیمانکاری و اجرای پروژه در قالب این قراردادها، توسط پیمانکاران، نیازمند ثبت و ضبط معاملات و فعالیت‌های مالی و تهیه و تنظیم گزارش‌های درون سازمانی متناسب با نیاز پیمانکاران و کارفرمایان و اندازه گیری و شناخت درآمد و نهایتاً تهیه و ارائه صورتهای مالی  است. که همین امر استفاده از یک سیستم یکپارچۀ و استاندارد حسابدرای پیمانکاری را، ضروری می‌نماید.

در نرم افزار حسابداری پیمانکاری ، پیمانکار وضعیت کارهای انجام شده، از شروع کار تا تاریخ صورت وضعیت را طبق الحاقیۀ دستورکار و صورت جلسه ها، اندازه‌گیری و مقداری مصالح پای را تعیین می‌کند.

سپس، مبلغ صورت وضعیت را محاسبه کرده و آن را تسلیم کارفرما می‌کند.

کارفرما، صورت وضعیتِ پیمانکار را از طریق تطبیق با اسناد و مدارک قرارداد، کنترل کرده و در صورت لزوم با تعیین دلیل، اصلاح می‌نماید. سپس، صورت وضعیت کنترل شده را رسیدگی کرده و بعد از کسر وجوهی که بابت صورت وضعیت‌های موقّت قبلی، پرداخت شده است و همچنین اعمال کسور قانونی و کسور متعلقه طبق قرارداد را ظرف مدت مورد توافق، از تاریخ وصول صورت وضعیت، به پیمانکار پرداخت می‌کند.

با پرداخت صورت وضعیت موقت تمام کارها و مصالح که در صورت وضعیت مزبور درج گردیده است، متعلق به کارفرما است. اما، به منظور اجرای بقیۀ کارهای موضوع قرارداد، به رسم امانت تا موقع تحویل موقّت، در اختیار پیمانکار قرار می‌گیرد. مقادیر درج شده در صورت وضعیت‌های موقت و پرداخت‌هایی که بابت آن‌ها بعمل می‌آید، جنبۀ موقت و علی‌الحساب دارد و هر نوع اشتباه اندازه‌گیری و محاسباتی و مواردی از این قبیل در صورت وضعیت‌های بعدی یا در صورت وضعیت‌های قطعی اصلاح و رفع می‌شود.

برچسب ها
به دنبال نرم افزار حسابداری و مالی هستید؟

نرم افزار یکپارچه سانیران با قابلیت های بی نظیر بهترین انتخاب را به شما می دهد.

بحث درباره این مقاله را شما آغاز کنید!

دانلود رایگان

نرم افزار حسابداری

به این مطلب امتیاز دهید
Rate this post
این مطلب را به اشتراک بگذارید
فهرست