1. خانه
  2. آموزش حسابداری
  3. ویژگی ها و خصوصیات کیفی اطلاعات حسابداری
ويژگي ها و خصوصيات كيفي اطلاعات حسابداري

ویژگی ها و خصوصیات کیفی اطلاعات حسابداری

5/5 - (1 امتیاز)

ویژگی ها و خصوصیات کیفی اطلاعات حسابداری

ویژگی ها و خصوصیات کیفی اطلاعات حسابداری علاوه بر رعایت مفروضات و اصول حسابداری که بیان گردید،

اطلاعات منعکس در صورت های مالی هنگامی می تواند در تصمیم گیری استفاده کنندگان مؤثر و مفید واقع گردد

که از ویژگیهای کیفی خاصی برخوردار باشد.

مهمترین این ویژگیها و خصوصیات کیفی اطلاعات حسابداری عبارت اند از:

۱  مربوط بودن

۲  قابلیت اعتماد یا قابلیت اتکا

۳  قابلیت مقایسه

 

نرم افزار حسابداری

در ادامه مطالب ، ویژگیهای مزبور تشریح می گردد.

مهمترین ویژگیها و خصوصیات کیفی اطلاعات حسابداری عبارت اند از:

مربوط بودن  قابلیت اعتماد یا قابلیت اتکاء  قابلیت مقایسه

 

۱  مربوط بودن :

به طور کلی می توان گفت اطلاعاتی مربوط محسوب می شود که در تصمیم گیریها مؤثر و نقش آن با اهمیت باشد.

بنابراین مربوط بودن را می توان تأثیرگذاری اطلاعات حسابداری بر تصمیمات استفاده کنندگان در مورد نتایج رویدادهای گذشته

و پیش بینی اثرات رویدادهای فعلی و آتی یا تأیید یا تعدیل انتظارات قبلی، تعریف کرد.

اطلاعاتی مربوط محسوب می شود که در تصمیم گیریها مؤثر و نقش آن با اهمیت باشد.

 

نرم افزار حسابداری

۲  قابلیت اعتماد یا قابلیت اتکا :

برای اینکه اطلاعات مفید باشد باید قابل اتکا باشد. اطلاعاتی قابل اتکاست که عاری از اشتباه و تمایلات جانب دارانه با اهمیت باشد

و به طور صادقانه معرف آن چیزی باشد که مدعی بیان آن است یا به گونه ای معقول انتظار می رود بیان کند.

نتایج اندازه گیری های حسابداری هنگامی قابل اتکا است که به طور صادقانه معرف ارزشهایی باشد که انتظار می رود یا در نظر است ارائه کند.

به طور کلی می توان گفت اطلاعاتی که عاری از اشتباه و تمایلات جانبدارانه باشد، اطلاعات قابل اتکا می باشد.

اطلاعاتی قابل اتکاست که عاری از اشتباه و تمایلات جانبدارانه با اهمیت باشد و به طور صادقانه معرف آن چیزی باشد که مدعی بیان آن است.

 

نرم افزار حسابداری

برچسب ها
به دنبال نرم افزار حسابداری و مالی هستید؟

نرم افزار یکپارچه سانیران با قابلیت های بی نظیر بهترین انتخاب را به شما می دهد.

بحث درباره این مقاله را شما آغاز کنید!

دانلود رایگان

نرم افزار حسابداری

به این مطلب امتیاز دهید
5/5 - (1 امتیاز)
این مطلب را به اشتراک بگذارید
فهرست