پشتیبانی فراپردازش ساینا

واحد پشتیبانی فراپردازش ساینا

021-53863

پشتیبانی فنی

خدمات پشتیبانی سانیران یکی از مراحل اصلی چرخه‌ی حیات محصولات و پل ارتباطی پایدار ما با مشتریان است. در سانیران تلاش می‌کنیم تا بستر لازم برای استفاده‌ی کامل‌تر از راهکارها و امکانات نرم‌افزاری را برای مشتریان فراهم کنیم.

خدمات پشتیبانی در یک نگاه

  • تحویل آخرین نسخه‌ی سیستم‌ها
  • پاسخ به نیازهای کاربردی سیستمی
  • پاسخ به نیاز آموزش‌های تکمیلی حین استفاده از سیستم‌ها
  • طراحی گزارش‌ها و فرم‌های مورد نیاز کاربران
  • بررسی تنظیمات پایگاه داده‌های مشتریان برای ارتقای عملکرد سیستم‌ها
فهرست