پیش بینی و بودجه ریزی

 

     

سانیران در پیش بینی و بودجه ریزی

سازمان هایی که تمایل دارند با برنامه ریزی حرکت رو جلو داشته باشند و تصمیمات خود را بر مبنای از پیش برآورد شده اتخاذ نمایند، همواره از بودجه برای برنامه ریزی و کنترل استفاده مینمایند. از سویی با توجه به گستردگی سیستم های سازمانی همیشه این احتمال وجود دارد که در مسیر بودجه مشکلاتی از قبیل عدم کنترل های لازم ، گزارشات اشتباه و انحرافات از بودجه از پیش تعیین شده وجود داشته باشد.

 

 

سیستم کنترل بودجه سانیران به عنوان زیر سیستمی از مجموعه سیستم حسابداری مالی و یکپارچه وظیفه کنترل دقیق بودجه تعریف شده را به عهده دارد. در این زیر سیستم امکان تعریف سرفصلهای بودجه جهت کنترل و جلوگیری از انحرافات وجود داشته و هنگام ثبت اسناد مالی از کلیه زیر سیستم ها مانند انبار ، خزانه داری ، حقوق ، اموال و …. به صورت خودکار از ثبت سندهای خارج از طیف تعریف شده برای بودجه، جلوگیری می نماید و همچنین گزارشات مختلفی را در این حوزه ارائه خواهد نمود.

BI (Bussiness Intelligence

 

 

امکانات سیستم بودجه

 • امکان تعریف بودجه برای هر سرفصل
 • امکان تعریف بودجه برای هر نوع حساب
 • امکان تعریف بودجه برای شخص یا شرکت
 • امکان تعریف بودجه برای هر پروژه به تفکیک
 • امکان تعریف بودجه برای ریزترین سطوح پروژه
 • کنترل بودجه در هنگام ثبت اسناد از کلیه سیستم ها
 • امکان تعریف بودجه در محدوده های دلخواه و متعدد
 • امکان گزارش گیری بودجه بر اساس نوع هزینه ، پروژه و ..
 • امکن گزارش گیری سرفصل بودجه در محدوده دلخواه
 • امکان مقایسه بودجه با عملکرد واقعی
 • امکان گزارش تجزیه سنی گزارش بودجه
 • گزارش مقدار مواد اولیه استفاده نشده
 • امکان ساخت هر نوع گزارش بودجه به دلخواه
 • امکان تعریف آلارم یا عدم ثبت در صورت انحراف از بودجه
 •  

  درخواست دمو