سانیران در پیمانکاری:

کلیه فرآیند های مرتبط با شرکت های پیمانکاری اعم از ثبت قراردادها ، تهیه و کنترل ورود و خروج مصالح، محاسبه حقوق و دستمزد خدمات ارائه شده ، تعیین استهلاک ماشین آلات و نهایتا محاسبه قیمت تمام شده در سطوح WBS با مجموعه پیمانکاری سانیران به صورت یکپارچه و سیستماتیک انجام می پذیرد.


 

  • صرفه جویی در زمان و هزینه با کنترل فرآیندهای سازمانی
  • تخصیص دقیق هزینه ها به مراکز فعالیت
  • ردیابی بهای تمام شده خدمات ارائه شده
  • تفکیک هزینه ها نیروی انسانی به سطوح
  • رصد و ردیابی حساب پیمانکاران
  • مدیریت کارآمد فرآیندها در تمامی سازمان
  • افزایش کیفیت فعالیت ها در کنار کاهش زمان و هزینه
  • تصمیم گیری های بهتر با افزایش شفافیت فرآیندی
نرم افزار شرکت های پیمانکاری
اساس کار در شرکت های با ساختار پیمانکاری ، دسته بندی هزینه ها به تفکیک در سطح پروژه ها ، سطوح فعالیت یا wbs ، قراردادها و یا سایر موارد می باشد. ما در سانیران کلیه هزینه ها را در هفت سطح میشکنیم تا گزارش دقیقتری از عملکرد سازمان برای استفاده کننده گان داخلی و خارجی مهیا سازیم .

سیستم های مورد استفاده در این مشاغل : 

درخواست دمو

 

فهرست