Rate this post

 کدینگ حساب های کل/ نرم افزار سانیران

کد حساب های دفتر کل معمولا از سه رقم تشکیل شده است که هر رقم نیز هدف خاصی را دنبال می کنند.

رقم اول گروه اصلی حسابها را نشان می دهد و کلی ترین شاخه حسابداری است . مانند دارایی های جاری دارایی های غیر جاری بدهی های جاری بدهی های غیر جاری حقوق صاحبان سهام در آمد ها هزینه ها و غیره.

بنابراین کلیه دارایی های جاری با شماره های ۱۰۰ دارایی های جاری با شماره ۲۰۰ و به همین ترتیب شماره گذاری شده اند.

دو رقم بعدی هر کد نشان دهنده سطح کل حساب هاست .

بر این اساس، حساب ها به ترتیب جایگاه آن ها در صورت های مالی (بر مبنای قدرت نقدینگی) شماره گذاری شده اند.

بنابراین حساب هایی مانند وجوه نقد با شماره ۱۰۱ سرمایه گذاری های کوتاه مدت با شماره ۱۰۲ و به همین ترتیب نشان داده می شوند.

کد گروهگروه حساب هاکد حساب کلحساب کل
۱دارایی های جاری۱۰۱موجودی نقد و بانک ها
۱۰۲سرمایه گذاری کوتاه مدت
۱۰۳حساب ها و اسناد دریافتنی تجاری
۱۰۴موجودی مواد و کالا
۱۰۵سفارش ها و پیش پرداخت ها
۲دارایی های غیر جاری۲۰۱دارایی های ثابت مشهود
۲۰۲استهلاک انباشته دارایی های ثابت مشهود
۲۰۳دارایی های نا مشهود
۲۹۹سایر دارایی های غیر جاری
۳بدهی های جاری۳۰۱حساب ها و اسناد پرداختنی تجاری
۳۰۲سفارش ها و پیش پرداخت ها
۳۰۳ذخیره مالیات
۳۰۴سود سهام پرداختی
۳۰۵تسهیلات و اعتبارات مالی دریافتی کوتاه مدت
۳۰۶ذخایر
۴بدهی های بلند مدت (غیر جاری)۴۰۱حساب ها و اسناد پرداختی بلند مدت تجاری
۴۰۲تسهیلات و اعتبارات مالی دریافتی بلند مدت
۴۰۳ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۴۰۴درامدهای انتقالی به دوره های آتی
۵حقوق صاحبان سهام۵۰۱سرمایه پرداخت شده
۵۰۲اندوخته قانونی
۵۰۳سایر اندوخته ها
۵۰۴مازاد تجدید ارزیابی دارایی های ثابت مشهود
۵۰۵سود (زیان) انباشته
۶درامد۶۰۱فروش
۶۰۲درآمد حاصل از ارائه خدمات
۶۰۳سایر درآمد های عملیاتی
۶۰۴سایر درآمد های غیر عملیاتی
۷بهای تمام شده کالای فروش رفته و خدمات ارائه شده۷۰۱بهای تمام شده کالای فروش رفته داخلی
۷۰۲بهای تمام شده کالای فروش رفته داخلی
۷۰۳بهای تمام شده خدمات ارائه شده
۸هزینه ها۸۰۱هزینه حقوق و دستمزد کارکنان غیر تولیدی
۸۰۲هزینه های عملیاتی
۸۰۳هزینه های مالی
۸۰۴هزینه های غیر عملیاتی
۹سایر حسابها۹۰۱حساب های انتظامی
۹۰۲طرف حسابهای انتظامی
۹۰۳تراز افتتاحیه
۹۰۴تراز اختتامیه
کدینگ حساب های کل

کدینگ حساب های کل

برچسب ها
به دنبال نرم افزار حسابداری و مالی هستید؟

نرم افزار یکپارچه سانیران با قابلیت های بی نظیر بهترین انتخاب را به شما می دهد.

بحث درباره این مقاله را شما آغاز کنید!

دانلود رایگان

نرم افزار حسابداری

به این مطلب امتیاز دهید
Rate this post
این مطلب را به اشتراک بگذارید
فهرست