1. خانه
  2. آموزش حسابداری
  3. مفروضات حسابداری – سیستم حسابداری سانیران
نرم افزار حسابداری

مفروضات حسابداری – سیستم حسابداری سانیران

Rate this post

مفروضات حسابداری

مفروضات حسابداری منشاء و شالوده اصول حسابداری و مبنای تهیه و تنظیم صورتهای مالی واحدهای اقتصادی را تشکیل می دهند.

هر کدام از مفروضات حسابداری می تواند منشاء یک یا چند اصل حسابداری باشد.

فرض تفکیک شخصیت

بر اساس این فرض ، برای هر موسسه شخصیتی مستقل از مالک(مالکان) آن و همچنین مستقل از سایر موسسات موجود در جامعه در نظر گرفته می شود.

فعالیتهای مالی از نظر نقطه نظر شخصیت حسابداری تجزیه و تحلیل و ثبت شده و صورتهای مالی به منظور انعکاس وضعیت مالی و نتایج عملیات شخصیت مزبور تهیه و ارائه می گردند.

برای مثال، فعالیتهای اقتصادی یک واحد تک مالکی باید مجزا از فعالیتهای اقتصادی شخصی مالک آن مد نظر قرار گیرد.

فرض تداوم فعالیت

فرض تداوم فعالیت بدین معنی است که عملیات موسسه در آینده قابل پیش بینی، تداوم خواهد یافت و قصد انحلال یا توقف فعالیت آن وجود ندارد.

این فرض بدان معنی نیست که موسسه دارای عمر نامحدود است، بلکه حاکی از آن است که موسسه برای دوره زمانی کافی برای اجرای فعالیت، انجام قراردادها و ایفای تعهدات خود، دوام و بقا خواهد داشت.

بر اساس این فرض است که مبالغ پرداختی در یک دوره مالی کلا به حساب هزینه منظور نمیشود بلکه بخشی از این پرداختها تحت عناوین مختلف دارایی به سالهای بعد منتقل می گردد.

به علاوه، طبقه بندی دارائیها و بدهیها به جاری و بلند مدت(غیر جاری) بر این فرض مبتنی است.

ثبت دارائیها به بهای تمام شده نیز بر اساس فرض تداوم فعالیت صورت می پذیرد.

اگر موسسه در حال تصفیه یا فروش باشد، فرض تداوم فعالیت و اصل بهای تمام شده برای تهیه صورتهای مالی مصداق ندارد و اقلام صورتهای مالی به ارزش جاری(بازار) در صورتهای مالی منعکس می شوند

کانال تلگرام     کانال آموزشی سانیران

نرم افزار حسابداری چگونه باعث رشد کسب و کارها می شود؟

راهنمای کاربردی سیستم حسابداری سانیران

راهنمای کاربردی سیستم انبارداری سانیران

دانلود نرم افزار بیمه 

برچسب ها
به دنبال نرم افزار حسابداری و مالی هستید؟

نرم افزار یکپارچه سانیران با قابلیت های بی نظیر بهترین انتخاب را به شما می دهد.

بحث درباره این مقاله را شما آغاز کنید!

دانلود رایگان

نرم افزار حسابداری

به این مطلب امتیاز دهید
Rate this post
این مطلب را به اشتراک بگذارید
فهرست