1. خانه
  2. آموزش حسابداری
  3. ویژگیها و خصوصیات کیفی اطلاعات حسابداری

ویژگیها و خصوصیات کیفی اطلاعات حسابداری

3/5 - (2 امتیاز)

ویژگیها و خصوصیات کیفی اطلاعات حسابداری

نرم افزار حسابداری

ویژگیها و خصوصیات کیفی اطلاعات حسابداری

علاوه بر رعایت مفروضات و اصول حسابداری که بیان شد، اطلاعات منعکس در صورتهای مالی هنگامی می تواند در تصمیم گیری
استفاده کنندگان موثر و مفید واقع گردد که از ویژگیهای کیفی خاصی برخوردار باشد.که میتوان این ویژگیها را در دو دسته الف)
ویژگیهای مرتبط با اطلاعات مالی و ب) خصوصیات مرتبط با نحوه ارائه اطلاعات مالی ، تقسیم کرد.
الف) ویژگیهایی مرتبط با اطلاعات مالی:

مربوط بودن. مربوط بودن یکی از ویژگیهای کیفی و اساسی اطلاعات حسابداری است. ارائه اطلاعات مربوط، تصمیم گیرندگان را در اخذ تصمیمات منطقی یاری می دهد و می تواند عاملی برای جلوگیری از بروز ابهام و سردرگمی در بررسی و مطالعه اطلاعات مالی محسوب شود

– ارزش تایید کنندگی و پیش بینی کنندگی.

انتخاب خاصه.

قابل اتکا(اعتماد) بودن.

با استفاده از چهار ضابطه کیفی زیر می توان قابل اتکا بودن را ارزیابی نمود:

۱-۲ بیان صادقانه.

۲-۲ بی طرفی.

۲ احتیاط.

۴-۲ کامل بودن.

ب) ویژگیهای مرتبط با نحوه ارائه اطلاعات مالی:

خصوصیات کیفی اصلی مرتبط با ارائه اطلاعات مالی ، قابل مقایسه بودن و قابل فهم بودن است. حتی اگر اطلاعات مربوط و قابل اتکا
باشد، مفید بودن آن در صورت قابل مقایسه نبودن و قابل فهم نبودن دچار محدودیت خواهد بود.

قابل مقایسه بودن.

ثبات رویه(رعایت یکنواختی).

افشاء مناسب.

قابل فهم بودن.

مطالب قبلی

 

کانال تلگرام     کانال آموزشی سانیران

نرم افزار حسابداری

راهنمای کاربردی سیستم حسابداری نرم افزار حسابداری سانیران

راهنمای کاربردی سیستم انبارداری نرم افزار حسابداری سانیران

دانلود نرم افزار بیمه 

برچسب ها
به دنبال نرم افزار حسابداری و مالی هستید؟

نرم افزار یکپارچه سانیران با قابلیت های بی نظیر بهترین انتخاب را به شما می دهد.

بحث درباره این مقاله را شما آغاز کنید!

دانلود رایگان

نرم افزار حسابداری

به این مطلب امتیاز دهید
3/5 - (2 امتیاز)
این مطلب را به اشتراک بگذارید
فهرست