4.2/5 - (21 امتیاز)

انواع واحدهای اقتصادی

نرم افزار حسابداری

آموزش حسابداری

واحدهای اقتصادی را از لحاظ مالکیت، هدف فعالیت و نوع فعالیت می توان طبقه بندی کرد.
طبقه بندی واحدهای اقتصادی از نظر نوع مالکیت:
واحدهای اقتصادی را از نظر نوع مالکیت در سه دسته می توان طبقه بندی کرد:
موسسات بخش عمومی
موسسات بخش تعاونی
موسسات بخش خصوصی
موسساتی که بطور مستقیم یا غیر مستقیم در مالکیت و مدیریت دولت، نهادها و سازمانهای دولتی یا شهرداریها هستند را موسسات
بخش عمومی می گویند.

واحدهایی که توسط عده ای از اشخاص حقیقی یا حقوقی به منظور رفع نیازمندیهای مشترک و بهبود وضع اقتصادی اعضاء از طریق خودیاری، کمک و همکاری متقابل تشکیل شده اند و در مالکیت اعضاء هستند را موسسات بخش تعاونی می گویند.

کلیه واحدهایی که در مالکیت و مدیریت اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی قراردارند موسسات بخش خصوصی نامیده می شوند.

طبقه بندی واحدهای اقتصادی از نظر هدف فعالیت:

واحدهای اقتصادی را از نظر هدف فعالیت در دو دسته می توان طبقه بندی کرد:

موسسات انتفاعی
موسسات غیر انتفاعی

موسساتی که هدف تشکیل آنها کسب منافع مادی(سود) نباشد، اعم از آنکه در مقابل کالاها یا خدماتی که ارائه می کنند وجهی دریافت
کنند یا نکنند، موسسه غیرانتفاعی می گویند. مانند شهرداریها، هلال احمر و …
موسساتی که با هدف کسب منافع مادی تشکیل شده اند، اعم از آنکه در مالکیت بخش عمومی باشند یا بخش خصوصی، موسسه انتفاعیمحسوب می شوند.

مطالب قبلی

 

کانال تلگرام     کانال آموزشی سانیران

نرم افزار حسابداری

راهنمای کاربردی سیستم حسابداری نرم افزار حسابداری سانیران

راهنمای کاربردی سیستم انبارداری نرم افزار حسابداری سانیران

دانلود نرم افزار بیمه 

برچسب ها
به دنبال نرم افزار حسابداری و مالی هستید؟

نرم افزار یکپارچه سانیران با قابلیت های بی نظیر بهترین انتخاب را به شما می دهد.

بحث درباره این مقاله را شما آغاز کنید!

دانلود رایگان

نرم افزار حسابداری

به این مطلب امتیاز دهید
4.2/5 - (21 امتیاز)
این مطلب را به اشتراک بگذارید
فهرست