4.7/5 - (15 امتیاز)

مثال سند حسابداری

نرم افزار حسابداری سانیران

مثال سند حسابداری

در مورد هزینه ها و درآمدها که بطور غیر مستقیم بر معادله اساسی حسابداری از طریق تاثیر بر سرمایه ، اثر می گذارند هم منوال به این
صورت است که افزایش در هزینه ها باعث بدهکار شدن هزینه و کاهش در هزینه ها باعث بستانکار شدن هزینه می شود و همچنین
افزایش در درآمدها باعث بستانکار شدن درآمد و کاهش درآمد باعث بدهکار شدن آن می شود.

در جدول زیر مثالهایی ارائه می گردد:

 

سند مالی

 

در مورد هزینه ها و درآمدها که بطور غیر مستقیم بر معادله اساسی حسابداری از طریق تاثیر بر سرمایه ، اثر می گذارند هم منوال به این
صورت است که افزایش در هزینه ها باعث بدهکار شدن هزینه و کاهش در هزینه ها باعث بستانکار شدن هزینه می شود و همچنین
افزایش در درآمدها باعث بستانکار شدن درآمد و کاهش درآمد باعث بدهکار شدن آن می شود

مطالب قبلی

 

کانال تلگرام     کانال آموزشی سانیران

نرم افزار حسابداری

راهنمای کاربردی سیستم حسابداری نرم افزار حسابداری سانیران

نرم افزار مالی

دانلود نرم افزار بیمه

برچسب ها
به دنبال نرم افزار حسابداری و مالی هستید؟

نرم افزار یکپارچه سانیران با قابلیت های بی نظیر بهترین انتخاب را به شما می دهد.

بحث درباره این مقاله را شما آغاز کنید!

دانلود رایگان

نرم افزار حسابداری

به این مطلب امتیاز دهید
4.7/5 - (15 امتیاز)
این مطلب را به اشتراک بگذارید
فهرست