Rate this post

تهیه تراز آزمایشی

نرم افزار حسابداری سانیران

تهیه تراز آزمایشی

در سیستم حسابداری دوطرفه، هر معامله به مبلغ بدهکار و بستانکار مساوی در دفتر ثبت می شود

و اگر حسابها درست مانده گیری شده باشند جمع مانده های بدهکار حساب های دفتر کل باید با جمع مانده های بستانکار مساوی باشد.

یکی از وسایلی که حسابداران برای آزمون صحت مدارک حسابداری مورد استفاده قرار می دهند، تراز آزمایشی است.

تراز آزمایشی فهرستی است از مانده حساب های دفتر کل که معمولا در پایان هر ماه تهیه می شود.

تهیه تراز مزبور به حسابداران امکان می دهد که از تساوی جمع مانده های بدهکار با جمع مانده های بستانکار اطمینان حاصل نمایند.

تراز آزمایشی دارای پنج ستون به نامهای نام حساب، گردش بدهکار، گردش بستانکار، مانده بدهکار و مانده بستانکار است.

گردش بدهکار منظور جمع کلیه عملکردهای حساب مربوطه می باشد که در دفتر کل بدهکار شده اند

و جمع گردش بستانکار هم جمع کلیه عملکردهای حساب می باشد که در دفتر کل بستانکار شده است

منظور از مانده بدهکار و مانده بستانکار همان مانده حسا بها در دفتر کل است.

به این نوع تراز آزمایشی، تراز آزمایشی چهار ستونی گویند اما اگر ستون های گردش بدهکار و گردش بستانکار را حذف کنیم

و فقط مانده های بدهکار و بستانکار را درج کنیم تراز آزمایشی دو ستونی به دست می آید.

مثال: اگر مانده تعدادی از حساب های شرکت آسمان به شرح زیر باشد مطلوبست تهیه تراز آزمایشی چهار ستونی برای شرکت آسمان:

 

 

 

 

همواره می بایست مجموع ستون گردش بدهکار و بستانکار مساوی باشد( ۱با ۲) و جمع مانده بدهکار نیز با مانده بستانکار مساوی
باشد( ۳با ۴).

اگر مساوی نبودند اشتباه یا اشتباهات صورت گرفته که می بایست اصلاح شوند.

بنابر این به این تراز آزمایشی، تراز آزمایشی اصلاح نشده گویند و بعد از انجام اصلاحات که بعدا به آنها می پردازیم تراز آزمایشی اصلاح شده تهیه می شود.

 

مطالب قبلی

 

کانال تلگرام     کانال آموزشی سانیران

نرم افزار حسابداری

راهنمای کاربردی سیستم حسابداری نرم افزار حسابداری سانیران

نرم افزار مالی

دانلود نرم افزار بیمه

برچسب ها
به دنبال نرم افزار حسابداری و مالی هستید؟

نرم افزار یکپارچه سانیران با قابلیت های بی نظیر بهترین انتخاب را به شما می دهد.

بحث درباره این مقاله را شما آغاز کنید!

دانلود رایگان

نرم افزار حسابداری

به این مطلب امتیاز دهید
Rate this post
این مطلب را به اشتراک بگذارید
فهرست