Rate this post

استهلاک داراییهای ثابت

نرم افزار حسابداری سانیران

استهلاک داراییهای ثابت

دارائیهایی که عمر مفید آنها بیشتر از یک سال باشد، به عنوان دارایی بلند مدت یا ثابت در دفاتر ثبت می شوند.
تمام داراییهای از جمله داراییهای ثابت مشهود و داراییهای نامشهود در بدو امر به بهای تمام شده یعنی تمام مخارج لازم و ضروری برای
رساندن دارایی به مرحله استفاده مورد نظر، ثبت می شوند. مخارج غیر ضروری که منافع متصور آتی داراییها را افزایش نمی دهد باید به
عنوان هزینه جاری ثبت شوند.
اجزای بهای تمام شده داراییها شامل موارد زیر است:
الف) قیمت خرید ، شامل عوارض گمرکی و مالیاتهای غیرقابل استرداد خرید، پس از کسر تخفیفات تجاری
ب) هرگونه مخارج مستقیم یا غیرمستقیمی که برای رساندن دارایی به وضعیت قابل بهره برداری تحمل می شود.
ج) برآورد اولیه مخارج پیاده سازی و برچیدن دارایی و بازسازی محل نصب آن (اگر در تعهد خریدار باشد).

به غیر از زمین تمامی دارائیهای بلند مدت دیگر دارای عمر مفید محدود می باشند. بنابر این بهای تمام شده این دارائیها باید طی دوران
عمر مفیدشان به هزینه منظور شود. به این منظور در پایان هر سال سهم مناسبی از بهای تمام شده این گونه دارائیها به عنوان هزینه
استهلاک در دفاتر ثبت می شود.

 

 

 

 

مطالب قبلی

 

کانال تلگرام     کانال آموزشی سانیران

نرم افزار حسابداری

راهنمای کاربردی سیستم حسابداری نرم افزار حسابداری سانیران

نرم افزار مالی

دانلود نرم افزار بیمه

برچسب ها
به دنبال نرم افزار حسابداری و مالی هستید؟

نرم افزار یکپارچه سانیران با قابلیت های بی نظیر بهترین انتخاب را به شما می دهد.

بحث درباره این مقاله را شما آغاز کنید!

دانلود رایگان

نرم افزار حسابداری

به این مطلب امتیاز دهید
Rate this post
این مطلب را به اشتراک بگذارید
فهرست